1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » wyniki wyszukiwania

Zarządzanie

    licencjackie   inżynierskie   mgr jednolite   mgr uzupełniające   podyplomowe   doktoranckie


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
(012) 293 5700 lub (012) 293 5200 fax (012) 293 50 10
www.uek.krakow.pl

zobacz stronę uczelni »

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Studia Podyplomowe
studia podyplomowe » Studia MBA - Executive MBA
studia podyplomowe » Studia MBA - International MBA
studia podyplomowe » Studia MBA - MBA in Banking & Finance
studia podyplomowe » Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych od 2600.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Controlling i finanse przedsiębiorstw od 2300.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Handel i zarządzanie sprzedażą od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej od 1975.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Procedury zarządzania bezpieczeństwem w działalności gospodarczej i finansowej od 1975.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Projektowanie systemów jakości w firmie od 1975.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Przedsiębiorczość (dla nauczycieli) od 1280.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Psychologia w biznesie od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Strategia społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu od 2000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie gospodarką po wejściu do Unii Europejskiej od 1975.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie małymi i średnimi firmami od 1975.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie organizacją mediów i komunikacją od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie personelem od 2125.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - jednostki finansów publicznych od 1975.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie projektami od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie sferą usług medycznych od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia typu MBA - Europejskie studia menedżerskie typu MBA od 2160.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA od 1500.00 pln!
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Ekonomia - specjalność: Zarządzanie i doradztwo personalne
studia magisterskie uzupełniające » Stosunki Międzynarodowe - specjalność: Zarządzanie międzynarodowe
Wydział Towaroznawstwa
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Towaroznawstwo - specjalność: Zarządzanie jakością wyrobów
studia inżynierskie » Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Informatyka i ekonometria - specjalność: Zarządzanie informacjami
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie firmą
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gorlicach
studia licencjackie » Zarządzanie od 1600.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw od 1600.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw od 1600.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie firmą od 1600.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu od 1600.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi od 1600.00 pln!
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kielcach
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Zarządzanie firmą od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalnosć: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi od 1700.00 pln!
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Targu
studia licencjackie » Ekonomia - specjalność: Przedsiębiorczość i innowacje od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Controling i zarządzanie finansami przed­siębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie firmą od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi od 1700.00 pln!
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tarnowie
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Zarządzanie firmą od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie i marketing - specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi od 1700.00 pln!
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wadowicach
studia licencjackie » Zarządzanie od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie firmą od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi. od 1700.00 pln!
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego w Dębicy
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. 71 368-01-00, fax 71 367-27-78
www.ue.wroc.pl

zobacz stronę uczelni »

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
studia podyplomowe » Menedżerskie Studium Podyplomowe od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Menadżer zarządzania jakością, środowiskiem i ryzykiem od 1750.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i higiena pracy od 1350.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem żywności od 2000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie od 2700.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie » Zarządzanie i inżynieria produkcji - specjalność: inżynieria bioproduktów
studia inżynierskie » Zarządzanie i inżynieria produkcji - specjalność: inżynieria produktów żywnościowych
Wydział Nauk Ekonomicznych
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Nowoczesne zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Podstawy zarządzania organizacjami od 1850.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Strategia organizacji
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie i marketing od 2000.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - Specjalność: Zarządzanie produktem
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Informatyka i ekonometria - specjalność: Informatyka w zarządzaniu
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Informatyka i ekonometria - specjalność: Kompleksowe sterowanie jakością
studia magisterskie uzupełniające » Informatyka i ekonometria - specjalność: Zarządzanie informacją i wiedzą od 2360.00 pln!
studia podyplomowe » Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzania Firmą od 1900.00 pln!
studia podyplomowe » Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarzadzanie pracą od 1700.00 pln!
studia magisterskie uzupełniające » Studia MBA
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Inteligencja biznesowa i pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej od 3600.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Nowoczesne Zarządzanie Kadrami od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy od 1495.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej od 1795.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (MŚP) - Small Business Administration (SBA) od 1900.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie oświatą od 1695.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie produkcją i usługami
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie ryzykiem od 2450.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie innowacjami od 2360.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Kierowanie zespołami
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Kompetencje interpersonalne menedżera od 2360.00 pln!
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Kompleksowe sterowanie jakością od 2360.00 pln!
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Przedsiębiorczość w sektorze MSP od 2360.00 pln!
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie kapitałem ludzkim
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie projektami i innowacjami od 2360.00 pln!
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie strategiczne w biznesie od 2360.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie w biznesie
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dzierżoniowie
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Menedżer w Unii Europejskiej od 2360.00 pln!


POU - Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

ul. Domaniewska 37 A
02-672 Warszawa
tel. (48 12) 638 57 33, fax.:(0-12) 638-57-35
www.pou.pl

zobacz stronę uczelni »

Polish Open University w Krakowie
studia podyplomowe » Studia MBA od 7000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Fundamentals of Business
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Nowoczesne Techniki Zarządzania Strategicznego
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Strategiczne Zarządzanie Organizacją
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Wykorzystanie technik Informatycznych w Strategicznym Zarządzaniu Firmą
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Firmą w Kontekście Integracji Europejskiej
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Małą Firmą
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Marketingiem w Firmie
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nowoczesną Firmą - Program Indywidualny
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Personelem
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Reklamą
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnych Organizacjach
studia podyplomowe » Studia podyplomowe dla kadry kierowniczej - Zarządzanie Organizacją
studia podyplomowe » Studia podyplomowe dla kadry kierowniczej - Zarządzanie Personelem
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: E-biznes
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Biznesem
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Personelem
studia licencjackie » Zarządzanie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Polish Open University w Warszawie
studia podyplomowe » Studia MBA od 7000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Fundamentals of Business
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Nowoczesne Techniki Zarządzania Strategicznego
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Strategiczne Zarządzanie Organizacją
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Wykorzystanie technik Informatycznych w Strategicznym Zarządzaniu Firmą
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Firmą w Kontekście Integracji Europejskiej
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Małą Firmą
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Marketingiem w Firmie
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nowoczesną Firmą - Program Indywidualny
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Personelem
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Reklamą
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnych Organizacjach
studia podyplomowe » Studia podyplomowe dla kadry kierowniczej - Zarządzanie Organizacją
studia podyplomowe » Studia podyplomowe dla kadry kierowniczej - Zarządzanie Personelem
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: E-biznes
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Biznesem
studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Personelem
studia licencjackie » Zarządzanie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Akademia Ekonomiczna)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Akademia Ekonomiczna)

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
www.ue.poznan.pl

zobacz stronę uczelni »

Studia Podyplomowe - Studia Master of Business and Administration (MBA)
» Central European MBA
Wydział Ekonomii
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie" od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Gospodarstwa i przedsiębiorstwa na unijnym rynku żywności" od 1900.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" od 2000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Controllingu i Zarządzania Bankiem od 2400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Zarządzania Finansami i Strategii Przedsiębiorstwa od 2000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi od 2200.00 pln!
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Integracja europejska - zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim" od 2300.00 pln!
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Informatyka i ekonometria - specjalność:Informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania
Wydział Towaroznawstwa
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią" od 2500.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "System zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie" od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarzadzanie jakością ISO 9000:2000" od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie marką" od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp" od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zintegrowane Systemy Zarządzania" od 2250.00 pln!
studia licencjackie studia inżynierskie » Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Analiza ekonomiczna i controlling od 2750.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami" od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty strategiczne" od 2000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie w handlu" od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie w opiece zdrowotnej" od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością klienta" od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa" od 2950.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym od 2500.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania od 2100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Zarządzania Przedsiębiorstwami od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Zarządzania Strategicznego od 2250.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi od 2250.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalizacja: Zarządzanie usługami
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalizacja:administracja i gospodarka samorządowa od 2250.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalizacja:Organizacja i zarządzanie w biznesie
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalizacja:Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalizacja:Zarządzanie produkcją
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalizacja:Zarządzanie przedsiębiorstwami
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie - specjalizacja:Zarządzanie zasobami ludzkimi


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
tel. 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
www.wsb.poznan.pl

zobacz stronę uczelni »

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem od 1575.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od 1575.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność:Psychologia w Zarządzaniu od 1575.00 pln!
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
studia licencjackie » Ekonomia - specjalność:Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od 1725.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - AC/DC - Nowoczesne Metody Rekrutacji i Oceny Pracowników
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Administracja - Zarządzanie i Organizacja
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Controlling od 1875.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Akademia Lean Lidera
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Studia Menedżerskie od 1875.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Wywieranie Wpływu i Psychologia Biznesu od 2025.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Zarządzanie i Prawo Spółek Handlowych od 1775.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Jakością od 1925.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektem od 2075.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Sprzedażą od 1775.00 pln!
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Controlling od 2400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Psychologia Zarządzania od 2400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Studia Menedżerskie od 2400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Jakością od 2200.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Kadrami od 2400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami Europejskimi w Admiin. Publicznej od 2200.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektem od 2550.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektem - Akademia Project Managera od 2550.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Zarządzanie Międzykulturowe od 1625.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Informatyczne Wspomaganie Decyzji Menedżerskich od 1625.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność: Psychologia w Zarządzaniu od 1625.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność:Zarządzanie Przedsiębiorstwem od 1625.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie - specjalność:Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od 1625.00 pln!


Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa

Al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa
+48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, informacja: +48 22 564 64 64
http://www.sgh.waw.pl/

zobacz stronę uczelni »

SGH
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie
Wydział Studiów Podyplomowych
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą od 3800.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Akademia Spółek od 3750.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Business Intelligence - Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych od 3500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji od 3750.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Menedżer Jakości od 3250.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego od 2450.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Menedżerskie od 3250.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów od 3500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium - Europejskie Studium Zarządzania Finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Analiz i Decyzji Menedżerskich od 3000.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie od 3900.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Informatyczne Systemy Zarządzania - Strategia, Projektowanie, Integracja od 3800.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Inwestycji z Zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy od 3500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Inwestycji Zagranicznych, Promocji Regionu i Przedsiębiorczości od 3000.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Konsultingu Menedżerskiego od 4350.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Małego i Średniego Biznesu od 3200.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury od 2650.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe od 3150.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studium Offshoringu i Outsourcingu Procesów Biznesowych od 3950.00 pln!
studia podyplomowe » Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie od 3050.00 pln!


Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy Września nr 3
40-659 Katowice Piotrowice
+48 (32) 20 27 019
http://www.gwsh.pl/

zobacz stronę uczelni »

Wydział Zarządzania
studia podyplomowe » Finanse przedsiębiorstw i controlling od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Inżynieria Business intelligence od 2500.00 pln!
studia podyplomowe » Międzynarodowe studia menadżerskie od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Nowoczesne metody i technki zarządzania od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Nowoczesne metody zarządzania zespołem sprzedaży od 2150.00 pln!
studia podyplomowe » Organizacja i zarządzanie w oświacie od 1950.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie od 1250.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie i organizacja firmy- aspekty ekonomiczne od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie kapitałem intelektualnym firmy od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie kultura i sztuką od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie placówkami służby zdrowia od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie zasobami ludzkimi od 2050.00 pln!
Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny GWSH w Piekarach Śląskich
studia licencjackie » Zarządzanie od 1395.00 pln!
Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny GWSH w Cieszynie
studia licencjackie » Zarządzanie od 1375.00 pln!
Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny GWSH w Jaworznie
studia licencjackie » Zarządzanie od 1395.00 pln!
Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny GWSH w Nysie