1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » wyniki wyszukiwania

Pedagogika

    licencjackie   inżynierskie   mgr jednolite   mgr uzupełniające   podyplomowe   doktoranckie


DSW - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

71 356 15 31, 71 356 15 32, 71 356 15 73, 71 358 27 43, 71 358 27 72​
www.dsw.edu.pl

zobacz stronę uczelni »

Wydział Nauk Pedagogicznych
studia licencjackie » Gerontologia społeczna: specjalność aktywizacja środowisk senioralnych
studia licencjackie » Gerontologia: specjalność asystent seniora
studia licencjackie » Pedagogika specjalna: specjalność andragogika specjalna z rehabilitacją
studia licencjackie » Pedagogika specjalna: specjalność edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
studia licencjackie » Pedagogika specjalna: specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia licencjackie » Pedagogika specjalna: specjalność pedagogika lecznicza z doradztwem rehabilitacyjnym
studia licencjackie » Pedagogika specjalna: specjalność terapia zajęciowa z psychomotoryką
studia licencjackie studia podyplomowe » Pedagogika: specjalność animacja kultury i edukacja muzealna
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność culture and education
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność culture animation and museum studies
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność doradztwo zawodowe i rozwój kariery
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność kultura i edukacja
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność marketing i zarządzanie w edukacji
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność nauczyciel etyki
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność neuropedagogika z tutoringiem
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność pedagogika rodzinna
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność pedagogika społeczna
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność pedagogika twórczości wizualnej
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem
» Pedagogika: specjalność pedagogika zdrowia z arteterapią
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność pedagogika zdrowia z psychodietetyką
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność pomoc pedagogiczno-psychologiczna
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika: specjalność poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
studia magisterskie jednolite » Pedagogika: specjalność psychologia edukacji z coachingiem
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika: specjalność terapia specyficznych trudności w uczeniu się
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika: specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika: specjalność wiedza o kulturze
studia licencjackie » Praca socjalna: specjalność doradca socjalny
studia magisterskie jednolite » Praca socjalna: specjalność organizator pomocy społecznej
studia magisterskie jednolite » Praca socjalna: specjalność wsparcie indywidualne i społeczne
studia licencjackie » Praca socjalna: specjalność zarządzanie projektami społecznymi
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - mediator szkolny
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - pomoc psychologiczno-pedagogiczna
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Profilaktyka zaburzeń w zachowaniu i pomocy psychopedagogicznej
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - przygotowanie do życia w rodzinie
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - socjoterapia
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - terapia uzależnień
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - tyflopedagogika
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność doradztwo edukacyjno-zawodowe
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
studia licencjackie » Pedagogika: specjalność resocjalizacja i streetworking


UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel.: 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
http://www.us.edu.pl

zobacz stronę uczelni »

Wydział Artystyczny
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika w Cieszynie
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Arteterapia od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego od 1500.00 pln!
Wydział Nauk Społecznych
studia podyplomowe » Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych od 3200.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Praca socjalna
Wydział Pedagogiki i Psychologii
studia licencjackie » Arteterapia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające studia doktoranckie » Pedagogika
studia licencjackie » Pedagogika specjalna w Katowicach
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika w Cieszynie
studia licencjackie » Pedagogika w Katowicach
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika w Katowicach, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia magisterskie jednolite » Pedagogika w Katowicach, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika w Katowicach, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika w Katowicach, pedagogika rewalidacyjna
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika w Katowicach, pedagogika zdrowia
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia
studia podyplomowe » Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne od 4200.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy pedagoga i nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogika Specjalna w Zakresie Profilaktyki i Resocjalizacji od 3000.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu od 3100.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki od 1500.00 pln!
Wydział Teologiczny
studia licencjackie » Nauki o rodzinie


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
(0-61) 829-40-00
http://amu.edu.pl/

zobacz stronę uczelni »

Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie
studia licencjackie » Pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i język niemiecki
studia licencjackie » Pedagogika - specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Wydział Nauk Społecznych
studia licencjackie » Praca Socjalna
studia podyplomowe » Studium Pedagogiczne od 1650.00 pln!
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (Wydział Zamiejscowy)
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika
Wydział Studiów Edukacyjnych
studia licencjackie » Pedagogika - specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność: edukacja dorosłych i gerontologia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i język angielski
studia licencjackie studia magisterskie jednolite » Pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i język niemiecki
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność: edukacja medialna i technologie informacyjne
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność: ogólnopedagogiczna
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność: promocja zdrowia i socjoterapia
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność:edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika - specjalność:edukacja europejska
studia licencjackie » Pedagogika specjalna - specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Gerontologia od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Nauczanie początkowe od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna w zakresie terapii pedagogicznej od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe pedagogiczne od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną od 1600.00 pln!
Wydział Teologiczny
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Rodziny od 400.00 pln!


Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie

ul. Mieszka I 61 c,
71-011 Szczecin
091 48 38 171
http://www.cb.szczecin.pl/

zobacz stronę uczelni »

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie
studia podyplomowe » Edukacja seksualna i prorodzinna od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Międzynarodowe stosunki gospodarcze od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Nauczanie j. angielskiego na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Nauczanie j. niemieckiego na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Oligofrenopedagogika od 1100.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika kultury od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika nauczycielska od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika przedszkolna od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika szkolna od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika teatru od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Przedsiębiorczość dla nauczycieli od 950.00 pln!
studia podyplomowe » Socjoterapia od 1200.00 pln!
studia podyplomowe » Surdopedagogika od 1100.00 pln!
» Szkolny doradca zawodowy
studia podyplomowe » Wychowanie do życia w rodzinie od 950.00 pln!
Wydział Zamiejscowy SSW Collegium Balticum w Kołobrzegu
studia licencjackie » Pedagogika
studia licencjackie » Pedagogika od 900.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika od 900.00 pln!
Wydział Zamiejscowy SSW Collegium Balticum w Nowogardzie
studia licencjackie » Pedagogika od 900.00 pln!
studia podyplomowe » Pedagogika od 900.00 pln!
Wydział Zamiejscowy SSW Collegium Balticum w Stargardzie Szczecińskim
studia licencjackie » Pedagogika
studia podyplomowe » Pedagogika od 900.00 pln!


WSHE - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

ul. Młynarska 12
49-300 Brzeg
077 416 00 70, 077 454 02 02
http://www.wshe.edu.pl/

zobacz stronę uczelni »

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Pedagogika - specjalność: Edukacja obywatelska i europejska od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Pedagogika - specjalność: Pedagogika kultury i mediów od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Pedagogika - specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Pedagogika - specjalność: Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Arteterapia w edukacji od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Diagnoza i terapia pedagogiczna od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Edukacja elementarna - Kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Edukacja techniczna w szkole podstawowej i gminazjum od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Język angielski w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Przysposobienie obronne - Edukacja dla bezpieczeństwa od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Socjoterapia z elementami psychoterapii od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Terapia zajęciowa od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe - Wychowanie do życia w rodzinie od 1000.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego od 1000.00 pln!

poprzednia   123456789 ..... 19   następna >

» Więcej kryteriów

test