1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » wyniki wyszukiwania

Studia Lublin

    licencjackie   inżynierskie   mgr jednolite   mgr uzupełniające   podyplomowe   doktoranckie


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
http://www.umcs.lublin.pl

zobacz stronę uczelni »

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Wydział Artystyczny
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia licencjackie » Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej z wiedzą o kulturze
studia podyplomowe » Emisja głosu od 1200.00 pln!
studia podyplomowe » Fotografia od 1800.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Grafika
studia podyplomowe » Grafika komputerowa od 1200.00 pln!
studia licencjackie » Jazz i muzyka estradowa od 3200.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające studia podyplomowe » Malarstwo
studia podyplomowe » Muzykoterapia z elementami arterapii od 1800.00 pln!
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Biologia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Biotechnologia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Geografia
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie NAUCZANIA BIOLOGII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie NAUCZANIA GEOGRAFII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie NAUCZANIA PRZYRODY NA DRUGIM ETAPIE KSZTAŁCENIA od 1300.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Turystyka i rekreacja
Wydział Chemii
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Chemia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Ochrona środowiska
studia podyplomowe » Stodia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii od 1300.00 pln!
Wydział Ekonomiczny
studia podyplomowe » Bankowość i finanse od 1700.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Ekonomia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Finanse i rachunkowość
studia podyplomowe » Konkurencyjność i innowacje w przedsiębiorstwach od 1750.00 pln!
studia podyplomowe » Rachunkowość od 1700.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie
studia podyplomowe » Zarządzanie szkołą od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem od 3100.00 pln!
Wydział Filozofii i Socjologii
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Filozofia
studia podyplomowe » Organizacja pomocy społecznej od 1500.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Socjologia
studia licencjackie » Studia filozoficzno-historyczne
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe w zakresie Monitorowania Jakości Usług Zakładów Opieki Zdrowotnej od 1400.00 pln!
Wydział Humanistyczny
studia licencjackie » Archeologia
studia podyplomowe » Archiwistyka od 1300.00 pln!
studia magisterskie uzupełniające » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia licencjackie » Filologia angielska
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Filologia germańska
studia licencjackie » Filologia romańska
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające studia podyplomowe » Filologia rosyjska
studia licencjackie » Filologia ukraińska
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Filolologia polska
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Historia
studia licencjackie » Historia z językiem polskim
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające studia podyplomowe » Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia licencjackie » Język niemiecki ze specjalizacją redaktorsko - medialną
studia licencjackie » Język polski z historią
studia licencjackie » Język rosyjski z językiem polskim
studia licencjackie » Język ukraiński z językiem polskim
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Kulturoznawstwo
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Lingwistyka stosowana
studia podyplomowe » Logopedia - 3 semestry od 1100.00 pln!
studia podyplomowe » Logopedia - 4 semestry od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Logopedia z audiofonologią
studia podyplomowe » Neurologopedia od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia HUMANISTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie HISTORII od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego od 1500.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Rosjanoznawstwo
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Slawistyka
studia podyplomowe » Surdologopedia od 1500.00 pln!
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Fizyka
studia licencjackie » Fizyka - specjalność: fizyka z matematyką
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Informatyka
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Informatyka z fizyką
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Matematyka
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie FIZYKI Z INFORMATYKĄ od 1200.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie INFORMATYKI W SZKOLE od 1350.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie MATEMATYKI Z INFORMATYKĄ od 1200.00 pln!
Wydział Pedagogiki i Psychologii
studia podyplomowe » PEDAGOGICZNE STUDIA KWALIFIKACYJNE od 950.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika specjalna
studia podyplomowe » Podyplomowe studia DORADZTWO DO SPRAW KSZTAŁCENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia doskonalące w zakresie PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie DIAGNOZY I TERAPII DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ od 1200.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie DIAGNOZY I TERAPII NEUROPSYCHOLOGICZNEJ od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie DIAGNOZY I TERAPII TRUDNOŚCI SZKOLNYCH UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie EWALUACJI PROCESU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W KL. I-III od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ od 1200.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie MEDIACJI SZKOLNEJ I SĄDOWEJ od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie ZARZĄDZANIA INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Praca socjalna
studia magisterskie jednolite » Psychologia
Wydział Politologii
studia licencjackie » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Politologia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Stosunki międzynarodowe
studia podyplomowe » Studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym od 1500.00 pln!
Wydział Prawa i Administracji
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Administracja
studia podyplomowe » Podyplomowe studia - Zarządzanie funduszami UE i prawo europejskie od 2000.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia dla SYNDYKÓW, NADZORCÓW SĄDOWYCH ORAZ ZARZĄDCÓW MASY UPADŁOŚCI
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA dla kadry kierowniczej w administracji publicznej od 1700.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA dla kadry kierowniczej w ochronie zdrowia od 1700.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie MEDIACJI SĄDOWEJ I POZASĄDOWEJ od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie prawa gospodarczego i handlowego od 1750.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia w zakresie PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH od 1600.00 pln!
studia magisterskie jednolite » Prawo


WSEI - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel.:+48-81-749-17-77
http://www.wsei.lublin.pl

zobacz stronę uczelni »

Centrum studiów podyplomowych
studia podyplomowe » Administrowanie sieciami komputerowymi
studia podyplomowe » AKADEMIA TRENERA BIZNESU
studia podyplomowe » Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
studia podyplomowe » Asystent rodziny – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Audiologia w praktyce
studia podyplomowe » Audyt systemów informatycznych
studia podyplomowe » Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
studia podyplomowe » Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
studia podyplomowe » Bezpieczeństwo i higiena pracy
studia podyplomowe » Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
studia podyplomowe » Bezpieczeństwo systemów informatycznych
studia podyplomowe » Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
studia podyplomowe » Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
studia podyplomowe » Doradca podatkowy
studia podyplomowe » Doradztwo zawodowe – dwusemestralne studia podyplomowe
studia podyplomowe » Doradztwo zawodowe – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Dyplomowany administrator nieruchomości
studia podyplomowe » Edukacja dla bezpieczeństwa – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
studia podyplomowe » Edukacja medialna
studia podyplomowe » Edukacja przedszkolna – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Edukacja wczesnoszkolna – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Europejski doradca bankowy
studia podyplomowe » Europejski menedżer jakości
studia podyplomowe » Grafika komputerowa
studia podyplomowe » Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
studia podyplomowe » Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
studia podyplomowe » Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
studia podyplomowe » Konsultant rozwoju społecznego
studia podyplomowe » Kontroler wewnętrzny
studia podyplomowe » Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
studia podyplomowe » Mediacje cywilne i karne
studia podyplomowe » Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
studia podyplomowe » Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem – aspekty prawne i praktyczne
studia podyplomowe » Oligofrenopedagogika
studia podyplomowe » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
studia podyplomowe » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Organizacja transportu kolejowego
studia podyplomowe » Polityka i administracja ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego
studia podyplomowe » Pośrednictwo pracy
studia podyplomowe » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
studia podyplomowe » Prawo pracy i ubezpeczeń społecznych
studia podyplomowe » Profesjonalna profilaktyka w szkole
studia podyplomowe » Przedsiębiorczość dla nauczycieli
studia podyplomowe » Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Psychologia biznesu dla menedżerów
studia podyplomowe » Psychologia komunikacji społecznej
studia podyplomowe » Psychologia transportu
studia podyplomowe » Rachunkowość budżetowa
studia podyplomowe » Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
studia podyplomowe » Studia pedagogiczne
studia podyplomowe » Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Studia podyplomowe z socjoterapii
studia podyplomowe » Systemy baz danych
studia podyplomowe » Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
studia podyplomowe » Terapia pedagogiczna – studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
studia podyplomowe » Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » WYCENA NIERUCHOMOŚCI
studia podyplomowe » Zamówienia publiczne
studia podyplomowe » Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
studia podyplomowe » Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
studia podyplomowe » Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
studia podyplomowe » Zarządzanie finansami firm
studia podyplomowe » Zarządzanie nieruchomościami
studia podyplomowe » Zarządzanie procesami logistyki
studia podyplomowe » Zarządzanie produkcją
studia podyplomowe » Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management)
studia podyplomowe » Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie ryzykiem w organizacji
studia podyplomowe » Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
studia podyplomowe » Zarządzanie w służbie zdrowia
Wydział Administracji
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Administracja
studia licencjackie » Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie » Stosunki międzynarodowe
Wydział Ekonomii i Logistyki
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Ekonomia
studia licencjackie » Finanse i rachunkowość – kierunek w organizacji
studia licencjackie » Logistyka
studia licencjackie » Zarządzanie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika
studia licencjackie » Pielęgniarstwo
studia licencjackie » Praca Socjalna
studia magisterskie jednolite » Psychologia
studia licencjackie » Zdrowie Publiczne
Wydział Transportu i Informatyki
studia inżynierskie » Informatyka
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Mechanika i budowa maszyn
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Transport


KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin


+48 81/ 445 41 01
www.kul.pl

zobacz stronę uczelni »

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Wydział Filozofii
studia licencjackie » Etyka
studia licencjackie studia magisterskie jednolite » Filozofia - specjalność: filozofia teoretyczna
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Kulturoznawstwo
studia licencjackie » Naukoznawstwo
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Etyczne od 1400.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
studia inżynierskie » Architektura krajobrazu
studia licencjackie » Gospodarka przestrzenna - NOWOŚĆ
studia licencjackie studia podyplomowe » Informatyka
studia licencjackie studia magisterskie jednolite » Matematyka - specjalizacja informatyczna
studia licencjackie » Ochrona środowiska
Wydział Nauk Humanistycznych
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Zakresu Historii od 1250.00 pln!
studia licencjackie » Edytorstwo - NOWOŚĆ
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Filologia angielska
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Filologia germańska
studia licencjackie » Filologia klasyczna
studia licencjackie » Filologia niderlandzka
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające studia podyplomowe » Filologia polska
studia licencjackie » Filologia romańska
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Filologia słowiańska
studia licencjackie » Historia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Historia sztuki
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historii i Wiedzy o Społeczeństwie od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Wiedza o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych od 1250.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Muzealnictwo i Ochrona Zabytków od 1100.00 pln!
studia licencjackie » Wiedza o teatrze - NOWOŚĆ
Wydział Nauk Społecznych
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Logistyki od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa od 900.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego od 1900.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów od 1650.00 pln!
studia licencjackie » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Ekonomia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pedagogika
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia - Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Projektów Współfinansowanych ze Środków UE& od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa od 1350.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Surdopedagogiki od 1150.00 pln!
studia licencjackie » Politologia
studia magisterskie jednolite » Psychologia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Socjologia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
studia licencjackie studia inżynierskie » Administracja
studia licencjackie » Europeistyka
studia podyplomowe » Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w zakresie - rejestracja stanu cywilnego od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia z Podstaw Prawa Ukraińskiego od 800.00 pln!
studia magisterskie jednolite » Prawo
studia magisterskie jednolite » Prawo kanoniczne
Wydział Teologii
studia podyplomowe » Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej od 500.00 pln!
» Kultury i religie Krajów Bliskiego Wschodu
studia licencjackie » Kultury i Religie Krajów Europy Wschodniej - Nowość
studia licencjackie » Mediteranistyka
studia licencjackie » Muzyka kościelna
studia licencjackie studia magisterskie jednolite » Muzykologia
studia licencjackie » Nauki o działalności charytatywnej - NOWOŚĆ
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające studia podyplomowe » Nauki o rodzinie
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Pomocy Rodzinie w Sytuacji Trudnej od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków od 1600.00 pln!
studia licencjackie » Praca socjalna
studia licencjackie » Religioznawstwo - Nowość
studia podyplomowe » Studia Podyplomowe Duchowości Katolickiej od 950.00 pln!
studia magisterskie jednolite » Teologia


WSPA - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
81 45-29-410, fax.:81 45-29-413
http://www.wspa.pl

zobacz stronę uczelni »

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
studia podyplomowe » Administrowanie sieciami komputerowymi od 1600.00 pln!
studia inżynierskie » Architektura i urbanistyka od 2150.00 pln!
studia podyplomowe » Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Bankowość od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Coaching od 2500.00 pln!
studia licencjackie » Finanse i rachunkowość od 1750.00 pln!
studia inżynierskie » Gospodarka przestrzenna od 1750.00 pln!
studia inżynierskie » Informatyka od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Menedżer infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia - nowość! od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Obsługa ruchu i zarządzanie portami lotniczymi od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Podatki od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Proekologiczne zarządzanie gospodarką energetyczną - nowość! od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Rachunkowość budżetowa od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Rachunkowość i finanse od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Rynek kapitałowy w praktyce - nowość! od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Systemy baz danych od 1600.00 pln!
studia inżynierskie » Transport od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Transport - Spedycja - Logistyka od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Trener biznesu od 3300.00 pln!
studia licencjackie » Zarządzanie od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie i marketing od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie ochroną zdrowia od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie organizacjami pozarządowymi od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie oświatą od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie potencjałem kadrowym - studia menedżerskie MBA od 3900.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie projektami od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie sprzedażą od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie w firmie deweloperskiej - nowość! od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie w policji - nowość! od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie zasobami ludzkimi od 1650.00 pln!
Wydział Nauk Społecznych
studia licencjackie » Administracja od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Doradztwo zawodowe od 1300.00 pln!
studia licencjackie » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna od 1700.00 pln!
studia podyplomowe » Ewaluacja w oświacie/projekcie od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Fotografia w dziennikarstwie i komunikacji społecznej - nowość! od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Handel zagraniczny od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Mediator - alternatywne metody rozwiązywania sporów, negocjacje, mediacje, i arbitraż od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Menedżer administracji publicznej od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych od 1550.00 pln!
studia podyplomowe » Public relations i komunikacja społeczna od 1550.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Socjologia od 1550.00 pln!
studia licencjackie » Stosunki międzynarodowe od 1650.00 pln!
studia podyplomowe » Zamówienia publiczne - nowość! od 1450.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym od 1500.00 pln!


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin,
ul. Akademicka 13
(+48 81) 445 66 77, (+48 81) 445 66 22
http://www.ar.lublin.pl/

zobacz stronę uczelni »

Wydział Agrobioinżynierii
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Architektura krajobrazu
studia licencjackie » Ekonomia
studia licencjackie » Inżynieria środowiska
studia podyplomowe » Podyplomowe studia - Towaroznawstwo i obrót żywnością od 1325.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia doradztwo w obszarach wiejskich od 1775.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych od 1490.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Rolnictwo
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Towaroznawstwo
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
studia licencjackie studia magisterskie jednolite studia magisterskie uzupełniające » Biologia
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Ochrona środowiska
studia podyplomowe » Podyplomowe studia hipologiczne od 1425.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia specjalistyczne użytkowanie i ochrona zdrowia koni od 1550.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Zootechnika
Wydział Inżynierii Produkcji
studia podyplomowe » Podyplomowe studia AGRO-UNIA specjalność: Zarządzanie Funduszami Europejskimi od 1350.00 pln!
studia podyplomowe » PODYPLOMOWE STUDIUM MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W AGROBIZNESIE od 1125.00 pln!
studia podyplomowe » PODYPLOMOWE STUDIUM MENEDŻER EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI od 1125.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studium techki i technologii produkcji pasz od 1000.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Technika rolnicza i leśna
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
studia magisterskie jednolite » Weterynaria
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Biotechnologia
studia podyplomowe » Podyplomowe studia - Techniki gastronomiczne w turystyce od 1250.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studium analityka laboratoryjna w ochronie środowiska od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności od 1750.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Technologia żywności i żywienia człowieka
Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
studia podyplomowe » Międzywydziałowe studium pedagogiczne
studia podyplomowe » Podyplomowe studia - Nowoczesne Rolnictwo od 1250.00 pln!
studia inżynierskie » Rolnictwo - specjalność: agrobiznes
studia licencjackie » Rolnictwo - specjalność: agroturystyka
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Rolnictwo - specjalność: ochrona środowiska rolniczego
Wydział Ogrodniczy
studia licencjackie studia magisterskie jednolite » Architektura krajobrazu
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Ogrodnictwo
studia podyplomowe » Podyplomowe studia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego od 975.00 pln!


Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
Tel/fax: 0815327364
http://www.pollub.pl

zobacz stronę uczelni »

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
studia podyplomowe » Administrowanie sieciami komputerowymi od 1850.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Elektrotechnika
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Informatyka
studia podyplomowe » Informatyka techniczna od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Multimedialne systemy teleinformatyczne od 1850.00 pln!
studia podyplomowe » Telekomunikacja światłowodowa od 1850.00 pln!
studia podyplomowe » Współczesne technologie informatyczne
Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
studia podyplomowe » Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetyczna budynków od 2650.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Budownictwo
Wydział Inżynierii Środowiska
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Inżynieria środowiska
Wydział Mechaniczny
studia podyplomowe » Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych od 1700.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Inzynieria materiałowa
studia podyplomowe » Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich od 1500.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Mechanika i budowa maszyn
studia podyplomowe » Rzeczoznawstwo pojazdów i ciągników, od 1700.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Podstaw Techniki
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Edukacja techniczno - informatyczna
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Fizyka techniczna
studia licencjackie » Matematyka
studia podyplomowe » Studium pedagogiczne
Wydział Zarządzania
studia podyplomowe » Informatyka w zarządzaniu od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Master of Business Administration od 4425.00 pln!
studia podyplomowe » Nauczanie informatyki od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Menedżerskie - Zarządzanie i marketing od 2150.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe Studia Menedżerskie - Zarządzanie zasobami ludzkimi od 2150.00 pln!
studia inżynierskie studia magisterskie uzupełniające » Zarządzanie
studia podyplomowe » Zarządzanie i organizacja zamówień publicznych od 1950.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie sieciami komputerowymi od 1400.00 pln!


Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (081) 740-72-40, 740-25-08
http://www.wssp.edu.pl/

zobacz stronę uczelni »

Wydział Fizjoterapii
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Fizjoterapia od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Odnowa biologiczna - Fizjoterapia od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Pielęgnacja urody - Kosmetologia od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną od 1750.00 pln!
Wydział Nauk Społecznych
studia podyplomowe » Animator i menedżer kultury od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Filologia angielska od 2200.00 pln!
studia licencjackie » Filologia iberyjska od 2200.00 pln!
studia podyplomowe » Integracja europejska od 1400.00 pln!
studia licencjackie » Pedagogika specjalna od 1700.00 pln!
studia licencjackie » Socjologia od 1700.00 pln!
Wydział Turystyki i Ekonomii
studia inżynierskie » Agrobiznes (kier. Rolnictwo) od 1800.00 pln!
studia licencjackie » Ekonomia od 1700.00 pln!
studia podyplomowe » Handel zagraniczny od 1400.00 pln!
studia licencjackie » Informatyka i ekonometria od 1900.00 pln!
studia podyplomowe » Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Obrót towarowy i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Obrót towarowy za granicą od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Ochrona środowiska od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Rachunkowość od 1400.00 pln!
studia inżynierskie » Rolnictwo od 1800.00 pln!
studia podyplomowe » Rolnictwo ekologiczne od 1400.00 pln!
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Turystyka i rekreacja od 1700.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji od 1400.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych od 1400.00 pln!


Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
http://www.wsns.lublin.pl/

zobacz stronę uczelni »

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
studia podyplomowe » Dietetyka i planowanie żywienia podyplomowe trzysemestralne przez Internet od 1200.00 pln!
studia licencjackie » Dietetyka studia I stopnia (licencjackie) od 2300.00 pln!
» Doradztwo zawodowe podyplomowe dwusemestralne przez Internet
» Doradztwo zawodowe podyplomowe trzysemestralne przez Internet
studia podyplomowe » Ekonomia społeczna - podyplomowe dwusemestralne przez Internet od 1100.00 pln!
» Europejski doradca zawodowy podyplomowe dwusemestralne przez Internet
studia licencjackie » Kosmetologia studia I stopnia (licencjackie) od 2400.00 pln!
studia podyplomowe » Kosmetologia w medycynie podyplomowe dwusemestralne przez Internet od 3400.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia - Badania społeczne i rynkowe dwusemestralne przez Internet od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Podyplomowe studia - Dietetyka i planowanie żywienia dwusemestralne przez Internet od 1300.00 pln!
studia podyplomowe » Pośrednictwo pracy podyplomowe dwusemestralne przez Internet od 1100.00 pln!
studia licencjackie » Ratownictwo medyczne studia I stopnia (licencjackie) od 2700.00 pln!
» Ratownictwo przedmedyczne podyplomowe dwusemestralne przez Internet
studia licencjackie » Socjologia - studia I stopnia (licencjackie) od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży podyplomowe trzysemestralne przez Internet od 1100.00 pln!
studia podyplomowe » Taniec podyplomowe czterosemstralne przez Internet od 1100.00 pln!
studia licencjackie » Taniec studia I stopnia (licencjackie) od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Techniki dentystyczne studia I stopnia (licencjackie) od 3750.00 pln!


Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1,
20-059 Lublin

tel. (081) 528-84-00
http://www.umlub.pl/

zobacz stronę uczelni »

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
studia magisterskie jednolite » Lekarski
studia magisterskie jednolite » Lekarsko-dentystyczny
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
studia magisterskie jednolite » Lekarski
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
studia magisterskie jednolite » Analityka medyczna
studia magisterskie jednolite » Farmacja
studia podyplomowe » Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Fizjoterapia
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Pielęgniarstwo
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Położnictwo
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Ratownictwo medyczne
studia licencjackie studia magisterskie uzupełniające » Zdrowie Publiczne


Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie

ul. Archidiakońska 6
20-113 Lublin


tel.: 081/441 33 00, tel.: 081/441 33 01,
http://www.lsw.edu.pl/

zobacz stronę uczelni »

Wydział Ekonomiczny
studia podyplomowe » Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy od 1400.00 pln!
studia licencjackie » Finanse i rachunkowość od 1600.00 pln!
studia podyplomowe » Handel zagraniczny od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Kontrola i audyt wewnętrzny od 1750.00 pln!
studia podyplomowe » Organizacja i zarządzanie w firmie od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Rachunkowość od 1750.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Zarządzanie zasobami ludzkimi od 1500.00 pln!
Wydział Nauk Społecznych
studia podyplomowe » Bezpieczeństwo i higiena żywności od 1500.00 pln!
studia podyplomowe » Profilaktyka zdrowotna - problemy higieny i epidemiologii od 1500.00 pln!
studia licencjackie » Zdrowie Publiczne od 1700.00 pln!

poprzednia   12   następna >

» Więcej kryteriów

test