1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia rzeszów » uniwersytet rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
zobacz na mapie

tel. +48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65
E-mail do uczelni

» Historia uczelni

Ilość odsłon: 288791

Ratownictwo medyczne

Wydział Medyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia stacjonarne I stopnia

Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów legitymujących się "starą" lub "nową" maturą.

a.  Kwalifikacja kandydatów posiadających "starą maturę"

 1. konkurs świadectw z przedmiotów na świadectwie dojrzałości: biologia , chemia, fizyka
 2. kwalifikacja na podstawie uzyskanej liczby punktów rankingowych
 3. test kwalifikacyjny z zakresu biologii z elementami chemii dla maturzystów, którzy na świadectwie dojrzałości nie mają przedmiotów: biologia, chemia, fizyka.

Zasady przeliczania punktów w zależności od rodzaju "starej matury":

Ocena na świadectwie dojrzałości "stara matura" Ocena na świadectwie dojrzałości "międzynarodowa matura" IB Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju Punkty rankingowe
za jeden przedmiot
2 3 E 2
3 4 D 4
4 5 C 6
5 6 B 8
6 7 A 10

Suma uzyskanych punktów rankingowych decyduje o miejscu na liście rankingowej

1. Kwalifikacja kandydatów posiadających "nową maturę" na podstawie wyników na egzaminie maturalnym

 • Język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • Język obcy (jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden język powinien określić jeden z nich, który ma być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym) - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • Przedmiot obowiązkowy: biologia lub chemia (lub inny przedmiot, jeśli kandydat nie zdawał biologii lub chemii)-egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • Przedmiot dodatkowy (biologia, chemia, język obcy) - jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot powinien określić jeden z nich, który ma być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym - egzamin pisemny, poziom rozszerzony

a) Kandydat uzyskuje liczbę punktów będącą średnią uzyskanych wyników wyżej wymienionych trzech przedmiotów obowiązkowych z części pisemnej. Liczba punktów uzyskanych z każdego przedmiotu odpowiada wynikowi procentowemu na świadectwie dojrzałości.

Zasady przeliczania punktów za średnią uzyskaną z trzech przedmiotów obowiązkowych - egzamin pisemny, poziom podstawowy lub rozszerzony

% uzyskanych punktów Punkty rankingowe
za poziom podstawowy (P)
Punkty rankingowe
za poziom rozszerzony
(P x1,5)
1-10 % 1 1 x 1,5
11-20 % 2 2 x 1,5
21-30 % 3 3 x 1,5
31 - 40 % 4 4 x 1,5
41-50% 5 5 x 1, 5
51 - 60 % 6 6 x 1,5
61 - 70 % 7 7 x 1,5
71 - 80% 8 8 x 1,5
81-90 % 9 9 x 1,5
91 - 100 % 10 10 x 1,5

b) Kandydat otrzymuje za 1 przedmiot dodatkowy punkty uzyskane zgodnie z przelicznikiem. W przypadku dwóch przedmiotów uwzględnia się tylko jeden przedmiot dodatkowy (korzystniejszy dla kandydata) dający po przeliczeniu punktów - wyższą liczbę punktów.

Zasady przeliczania punktów z przedmiotu dodatkowego w zależności od wyniku na egzaminie maturalnym - egzamin pisemny - (poziom rozszerzony)

% uzyskanych punktów Punkty rankingowe
za jeden przedmiot dodatkowy
1-10 % 1
11-20 % 2
21-30 % 3
31 - 40 % 4
41-50% 5
51 - 60 % 6
61 - 70 % 7
71 - 80% 8
81-90 % 9
91 - 100 % 10

Łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata z "nową" maturą obejmuje:

 • średnią uzyskanych wyników z 3 przedmiotów (egzamin pisemny, poziom podstawowy),
 • liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu dodatkowego.

Suma uzyskanych punktów rankingowych decyduje o miejscu na liście osób przyjętych na studia. Przyjmowani będą kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Wymagane dokumenty

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA STUDIA :

 1. Podanie na formularzu,
 2. 3 fotografie,
 3. Świadectwo dojrzałości w oryginale (lub dokument równoważny oryginałowi, tj. odpis wydany przez szkołę bądź duplikat),
 4. Kserokopia dowodu osobistego
 5. Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku) -formularz skierowania wydaje sekretariat Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa /dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne/,
 6. Koperta A4 i A6/mała/ - obie zaadresowane na swój adres do korespondencji,
 7. Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne - płatne na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie: .. zł.
  Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie
  Nr konta: 26 8642 1126 2012 1119 9353 0009

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia.

Dokumenty należy złożyć w teczce - opisanej: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz kierunek studiów

Dodatkowe dokumenty dla osób ubiegających się o miejsce na studiach pomostowych: pielęgniarstwo ABCD oraz położnictwo

 1. Dyplom pielęgniarki lub położnej (w oryginale) - dotyczy osób, które ukończyły Licea Medyczne lub Pomaturalne Medyczne Szkoły Zawodowe, kier. pielęgniarstwo, położnictwo,
 2. Kserokopia - prawo wykonywania zawodu,
 3. Kserokopia książeczki zdrowia /strona z książeczki z wpisem o aktualnych badaniach/,
 4. Kserokopia dowodu osobistego,
 5. Kserokopia uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, sympozjach
 6. Kserokopia ukończonych kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, specjalizacji zawodowych,
 7. Zaświadczenie z Działu Kadr o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia

Dodatkowe dokumenty dla osób ubiegających się o miejsce na studiach II stopnia /magisterskie/:

 1. Dyplom ukończenia studiów I stopnia /oryginał/,
 2. Zaświadczenie z Dziekanatu Uczelni o uzyskanej średniej ocen ze studiów I stopnia

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test