1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia rzeszów » uniwersytet rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
zobacz na mapie

tel. +48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65
E-mail do uczelni

» Historia uczelni

Ilość odsłon: 288790

Fizjoterapia

Wydział Medyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 2150.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2150.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

FIZJOTERAPIA

Studia I stopnia

współczynnik

Stara matura
1. egzamin wstępny (test z biologii) 0,7
2. średnia z wybranych przedmiotów* 0,3

Nowa matura (rok 2005, 2006, 2007, 2008)
1. biologia podstawowa 0,4
2. biologia rozszerzona 0,4
3. średnia z wybranych przedmiotów* 0,2

Nowa matura (rok 2009)
1. biologia podstawowa 0,4
2. biologia rozszerzona (punktacja dla biologii podstawowej jest przeliczana wg wytycznych MEN- tabela) 0,4
3. średnia z wybranych przedmiotów* 0,2

Studia II stopnia

1. średnia ocen studiów** 0,6
2. egzamin dyplomowy 0,4

*- oceny końcowe z przedmiotów: fizyka, chemia, j. polski, j. obcy
**- średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni macierzystej

W każdej części egzaminu (2 lub 3) można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Uzyskana liczba punktów w poszczególnych częściach będzie pomnożona przez podany (odpowiedni) współczynnik (np. 0,4 x 100 pkt = 40 pkt).

Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu (po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik) może wynosić maksymalnie 100 punktów!

ZASADY PUNKTACJI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU

 1. Punktacja ocen końcowych (dotyczy kandydatów na studia I stopnia)
  OCENA PUNKTY
  2 Mierny 20
  3 Dostateczny 40
  4 Dobry 60
  5 Bardzo dobry 80
  6 Celujący 100
  Z czterech wybranych przedmiotów jest wyliczana średnia np.
  Oceny: 4 (60), 5(80), 3(40), 6(100)
  Suma punktów 280 podzielić przez 4 oceny daje wynik z tej części egzaminu - 70
 2. Punktacja ocen końcowych według starego systemu oceniania:
  OCENA PUNKTY
  3 Dostateczny 40
  4 Dobry 70
  5 Bardzo dobry 100
  Przeliczanie analogiczne.
 3. Punktacja wyniku matury z biologii podstawowej i rozszerzonej (nowa matura): od 0 do 100 punktów
 4. Punktacja wyniku testu z biologii (stara matura): od 0 do 100 punktów
 5. Punktacja średniej ocen uzyskanych na studiach I stopnia (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
  PRZEDZIAŁ ŚREDNIEJ PUNKTY
  3,0 - 3,40 20
  3,41 - 3,80 40
  3,81 - 4,20 60
  4,21 - 4,60 80
  4,61 - 5,00 100
 6. Punktacja ocen z egzaminu dyplomowego:
  OCENA PUNKTY
  3 Dostateczny 40
  4 Dobry 70
  5 Bardzo dobry 100
  Przeliczanie analogiczne.

O przyjęciu na studia decyduje ostateczna liczba punktów oraz limit miejsc!

Zobacz też:





» Więcej kryteriów

test