1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w warunkach kryzysowych na szczeblach lokalnych w administracji rządowej i samorządowej oraz w zakładach pracy.


Program skierowany jest do :

pracowników administracji państwowej i samorządowej legitymujących się ukończeniem studiów wyższych, dla kadry oficerskiej, która zamierza podjąć pracę na stanowiskach związanych z zagrożeniami nadzwyczajnymi, dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy państwowych i prywatnych oraz w systemie oświaty.


Program studiów:

1. Elementy polityki bezpieczeństwa RP.

2. Międzynarodowe prawo humanitarne.

3. Prawo krajowe.

4. Zarządzanie kryzysowe.

5. Systemy szkolenia z zakresu ochrony ludności/obrony cywilnej.

6. Charakterystyka i monitoring zagrożeń.

7. Ochrona dóbr kultury.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa.

9. Ratownictwo w Polsce.

10. Wybrane elementy psychologii grup w czasie sytuacji kryzysowych.

11. Komunikacja, mediacje i negocjacje społeczne.

12. Zachowania organizacyjne.

13. Seminarium dyplomowe.

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test