1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Socjologia

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2000.00 pln 1700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 11 grudnia 2002 r. (DSW-3-4003-1245/WB/02) nadał naszej uczelni uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia w specjalności socjologia społeczności lokalnych i regionalnych.

Studia licencjackie w ww. specjalności trwają 6 semestrów. Przez dalsze 15 tygodni studenci odbywają praktyki zawodowe. Kształcenie odbywać się będzie w ramach studiów dziennych i zaocznych.Student socjologii społeczności lokalnych i regionalnych ma do wyboru dwie specjalizacje (realizowane od pierwszego roku studiów):

Rekrutacja

Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

  • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz

  • świadectwo dojrzałości,

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),

  • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),

  • 5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:

  • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

  • Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test