1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Rolnictwo ekologiczne

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia są adresowane są przede wszystkim do:

- właścicieli gospodarstw ekologicznych, ogólno-rolnych i agroturystycznych

- absolwentów szkół wyższych zwłaszcza kierunków przyrodniczych

- nauczycieli szkół rolniczych

- pracowników doradztwa rolniczego

- pracowników sektora obsługi rolnictwa


Absolwent studiów:

- zdobędzie umiejętność zorganizowania i prowadzenia gospodarstwa ekologicznego

- przetwórstwa surowców ekologicznych

- pozna uregulowania legislacyjne dotyczące rynku żywności ekologicznej

- pozna zasady funkcjonowania rynku żywności ekologicznej w kraju i na świecie.


Tryb prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSS-P w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 250 godzin, realizowanych w trakcie dwóch semestrów. W programie wizytacja niektórych gospodarstw ekologicznych w kraju.


Wykładowcy

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu rolnictwa ekologicznego z Akademii Rolniczej w Lublinie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także jednostki certyfikującej „Ekogwarancja PTRE”.


Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.


Program studiów


1. Prawne regulacje rynku żywności ekologicznej

- program FAO i WHO w sprawie produkcji, przetwórstwa, oznakowania oraz zbytu żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi

- ustawa Kongresu USA nr 190 dotycząca produkcji żywności ekologicznej

- rozporządzenie Rady Europy [EWG] nr 2092/91 w sprawie rolnictwa ekologicznego i znakowania jego produktów i środków spożywczych

- polska ustawa o rolnictwie ekologicznym

- kryteria ekologicznej produkcji rolnej IFOAM, NOP, JAS.

2. Przebudowa gospodarstwa na produkcję w systemie rolnictwa ekologicznego

- przesłanki dotyczące podjęcia decyzji

- zgłoszenie do jednostki certyfikującej

- zadania w pierwszym roku konwersji

- zadania w drugim roku konwersji

- certyfikacja gospodarstwa ekologicznego

- dotacje dla gospodarstw ekologicznych w UE i Polsce

- polski system certyfikacji

  1. Organizacja gospodarstwa ekologicznego

- dobór kierunku gospodarowania

- warunki przyrodnicze gospodarstwa

- ograniczenia ekonomiczno-rynkowe

  1. Produkcja ekologiczna roślin rolniczych

- zasady układania płodozmianów

- uprawa roli metodami ekologicznymi

- nawożenie i ochrona roślin

- zasady szczegółowej uprawy głównych grup użytkowych roślin

  1. Ekologiczne ogrodnictwo

- ekologiczna uprawa roślin zielarskich

- ekologiczne sadownictwo

- ekologiczna uprawa roślin jagodowych

  1. Ekologiczny chów zwierząt

- gatunki i rasy

- żywienie zwierząt, pasze i komponenty paszowe

- przechowywanie obornika i innych nawozów odzwierzęcych

- zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne

- budynki inwentarskie i wybiegi

- pszczelarstwo i produkty pszczelarskie

  1. Zbiór roślin ze stanu naturalnego

- przepisy prawne ekologicznego zbioru

- gatunki najczęściej pozyskiwane

- zasady i organizacja zbioru

- gatunki objęte ścisłą i częściową ochroną

- grzyby dopuszczone do obrotu

- rośliny zielarskie dopuszczone do obrotu

  1. Przetwórstwo surowców ekologicznych

- zakres przetwórstwa

- komponenty przetworów ekologicznych

- przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

- przetwórstwo w zakładach przetwórczych – wymagania prawne (HACCP)

- produkt regionalny, tradycyjny, ekologiczny i konwencjonalny

- przetwórstwo podstawowych grup surowców rolniczych i ogrodniczych

  1. Dystrybucja i handel międzynarodowy

- europejski rynek żywności ekologicznej

- produkt ekologiczny na rynku

- etykieta i system identyfikacji produktu ekologicznego

- popyt i podaż produktu ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie

- logistyka i kanały dystrybucji

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty:
- podanie do rektora - (pobierz)
- odpis dyplomu studiów wyższych
- kserokopia dowodu osobistego
- 3 zdjęcia (37x52)
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSPDalsze informacje oraz zapisy:
Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08
Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39
Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04
tel. (081) 740-72-40

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test