1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Rachunkowość

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i jednocześnie praktycznej wiedzy, koniecznej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w jednostkach gospodarczych. Zmiany jakie dokonały się w gospodarce Polski w ostatnich latach i dokonują się obecnie wymagają od księgowych wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności.


Program skierowany jest do :

dyrektorów finansowych, kadry zarządzającej, analityków finansowych, pracowników pionów księgowo-finansowych przedsiębiorstw i instytucji, absolwentów wyższych uczelni.


Program studiów:

1.Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

2.Podstawy rachunkowości

3.Rachunkowość finansowa

4.Rachunkowość zarządcza i controlling

5.Opodatkowanie jednostek gospodarczych

6.Sprawozdawczość i analiza finansowa

7.Techniki informatyczne w rachunkowości

8.Seminarium podyplomowe

Razem: 210 godzin

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test