1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
O kierunku

Cel:

Celem tego studium jest zapoznanie kadry kierowniczej przedsiębiorstw różnych branż z nowymi uwarunkowaniami ich funkcjonowania na rynku o nasilającej się konkurencyjności. Poza tym program studium ułatwi Państwu zrozumienie mechanizmów funkcjonowania otoczenia przedsiębiorstwa i osiągania dzięki temu zamierzonych celów własnych.


Program skierowany jest do :

menadżerów średniego i wyższego szczebla, dyrektorów, kadry zarządzającej i absolwentów wyższych uczelni.


Program studiów:

1. Społeczna gospodarka rynkowa

2. Prawo o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

3. Prawo o nieuczciwej konkurencji

4. Kodeks Handlowy

5. Ustawa o rachunkowości

6. Prawa człowieka

7. Strategie konkurencji

8. Analiza rynku i prognozowanie

9. Negocjacje

10. Zarządzanie europejskie

11. Podstawy informatyki

12. Seminarium dyplomowe

Razem: 205 godzin

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test