1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Obrót towarowy i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia adresowane są przede wszystkim do:


 • osób zainteresowanych nabyciem teoretycznych i praktycznych umiejętności prowadzenia pełnej obsługi celnej obrotu towarowego z krajami trzecimi i wspólnotowymi,
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych w sektorze rolno-żywnościowym i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Absolwent studiów:


Zdobyta wiedza umożliwi uczestnikom studiów ubieganie się o uzyskanie statusu agenta celnego.


Tryb prowadzenia zajęć


Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSS-P w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych, na które składa się 240 godzin wykładów i 110 godzin ćwiczeń w ramach 15 przedmiotów w cyklu 3 – semestralnym.


Kadra dydaktyczna


Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Wyższej Szkoły-Społeczno – Przyrodniczej, Akademii Rolniczej, UMCS, Urzędu Celnego.


Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne


1. Blok zagadnień o charakterze podstawowym obejmuje 9 przedmiotów
w wymiarze 145 godzin wykładów.

 • Integracja europejska
 • Polityka celna
 • Prawo celne
 • Towaroznawstwo surowców roślinnych
 • Towaroznawstwo surowców zwierzęcych
 • Prawo administracyjne w zarysie
 • Prawo karno – skarbowe
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy

2. Blok zagadnień o tematyce związanej z obrotem towarowym i obsługą celną obejmuje 4 przedmioty w wymiarze 65 godzin wykładów i 85 godzin ćwiczeń.

 • Procedury celne (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarczych procedur celnych funkcjonujących w prawie wspólnotowym)
 • Elementy kalkulacyjne (naliczanie należności celnych przywozowych i wywozowych)
 • Zgłoszenia celne (taryfa celna, wspólna taryfa celna, taryfa użytkowa ISZTAR, system zintegrowany TARIC, wartość celna towarów, pochodzenie towarów, formuły handlowe INCOTERMS)
 • Wspólnotowy system zwolnień celnych

3. Blok zagadnień dotyczących wykorzystania Unijnych Funduszy Strukturalnych obejmuje 2 przedmioty w wymiarze 30 godzin wykładów i 25 godzin ćwiczeń

 • Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej (Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Rozwoju Regionalnego, Społeczny, Wspierania Rybołówstwa)
 • Przygotowanie projektów i zasady ich współfinansowania ze środków unijnych.

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Wrocław
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Warszawa
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kraków
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Poznań
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Szczecin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Lublin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gdańsk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Białystok
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Bydgoszcz
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Chorzów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Olsztyn
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Legnica
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Toruń
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kielce
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Łódź
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gorzów Wielkopolski
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Rzeszów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Radom
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Piotrków Trybunalski
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Włocławek
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Grudziądz
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kwidzyn
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Tychy
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Sosnowiec
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Ełk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Katowice
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Skierniewice
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Przemyśl
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Koszalin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Elbląg
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Nowa Ruda
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Głogów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Bielsko-Biała
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Częstochowa
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Słupsk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Zielona Góra
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gdynia
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Jasło
» Więcej kryteriów

test