1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Pedagogika specjalna

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2000.00 pln 1700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

W dniu 30 maja 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności Oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką.

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna trwają trzy lata, program przewiduje ponadto 15 tygodni praktyk zawodowych.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach psychoterapeutycznych, zakładach karnych, ośrodkach "MONAR-u", schroniskach dla nieletnich, sądownictwie.

Na kierunku Pedagogika specjalna jest możliwość studiowania na specjalności:


Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego wypłacanego z budżetu MENiS.

Plan studiów dziennych przewiduje 2200 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń (studia zaoczne - 1760 godzin).

Rekrutacja

Dokumenty:
Kandydat powinien przedstawić:
wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
świadectwo dojrzałości,
świadectwo ukończenia szkoły średniej,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),
dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).
Opłaty:
Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.
Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test