1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Ochrona środowiska

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel:

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych z ochrony środowiska będą stanowić kadrę specjalistów przygotowanych do rozwiązywania w szerokim zakresie skomplikowanych problemów środowiskowych. Słuchacze zapoznają się także z ochroną środowiska w Unii Europejskiej, co w niewielkiej perspektywie czasowej może wpłynąć na poprawę stanu środowiska w Polsce.


Program skierowany jest do:


nauczycieli, absolwentów studiów uniwersyteckich, rolniczych i politechnicznych oraz osób zainteresowanych ekologią oraz problemami ekorozwoju i zarządzaniem środowiska.


Program studiów:


1.Zmiany środowiska

2.Ochrona przyrody

3.Utylizacja i rekultywacja

4.Architektura i ochrona krajobrazu

5.Inżynieria ekologiczna

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test