1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Odnowa biologiczna - Fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia adresowane są w szczególności do:


- Osób pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (np. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych), ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz wychowawczo-rehabilitacyjnych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, placówkach prowadzących działalność pro-zdrowotną (np. ogniskach TKFF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, „fitness klubach”), przychodniach sportowo lekarskich oraz innych.

- Osób pragnących zdobyć oraz poszerzyć wiedzę na temat odnowy biologicznej w celu rozpoczęcia pracy w wyżej wymienionych placówkach.


Tryb prowadzenia zajęć


Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSSP w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje min. 350 godzin, realizowanych w trakcie trzech semestrów.


Wykładowcy


Kadrę dydaktyczną stanowią między innymi pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Akademii Medycznej w Lublinie oraz praktycy z zakresu rehabilitacji, medycyny, odnowy biologicznej.


Ukończenie studiów


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.


Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test