1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Informatyka i ekonometria

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2160.00 pln 1900.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 października 2002 r. Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku Informatyka i ekonometria w specjalności Informatyka w ekonomii.

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Student posiada znajomość metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej – w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent przygotowany jest do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

Studenci ww. specjalności będą mogli zdobyć wiedzę pozwalającą na stosowanie metod ekonometrycznych i technik komputerowych w pracach analitycznych, planistycznych, prognostycznych i zarządczych zjawisk gospodarczych.

Studia licencjackie trwają 6 semestrów. Przez dalsze 15 tygodni studenci odbywają praktyki zawodowe.

Kształcenie odbywać się będzie w ramach studiów dziennych i zaocznych.

Rekrutacja


Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

  • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz

  • świadectwo dojrzałości,

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),

  • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),

  • 5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:

  • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

  • Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test