1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Filologia iberyjska

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2655.00 pln 2200.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

W dniu 21 lipca 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych w specjalności Filologia iberyjska.

Filologia iberyjska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości j. hiszpańskiego oraz portugalskiego, ale także na poznanie fascynujących kultur różnych krajów. W regionie lubelskim - poza UMCS - żadna uczelnia nie posiada w swojej ofercie tej specjalności.

Studia w specjalności Filologia iberyjska są studiami licencjackimi. Trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów przewiduje 2800 godzin zajęć na studiach dziennych. Na studiach zaocznych zajęcia będą realizowane w wymiarze od 100% (przedmioty objęte standardem nauczania) do 60 % (pozostałe przedmioty) wymiaru godzin studiów dziennych. Limit miejsc wynosi 40 osób na studiach dziennych i 40 na studiach zaocznych.


Absolwent studiów zawodowych w specjalności Filologia iberyjska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada biegłą znajomość języka hiszpańskiego oraz bardzo dobrą języka portugalskiego. Otrzymuje wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury krajów iberyjskiego obszaru językowego oraz ogólną wiedzę teoretycznoliteracką i językoznawczą. Zajęcia z bloku pedagogiczno-metodycznego oraz praktyki dydaktyczne w szkołach średnich pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do nauczania na wszystkich poziomach nauczania. Program studiów przygotowuje również do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury krajów iberyjskich.

Rekrutacja

Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

  • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz

  • świadectwo dojrzałości,

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),

  • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),

  • 5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:

  • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

  • Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test