1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Ekonomia

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2000.00 pln b.d. 1700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwietnia 2005 r. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Ekonomia.

Student kierunku Ekonomia ma do wyboru dwie specjalności

Absolwent tego kierunku będzie dysponował wiedzą ekonomiczną o charakterze ogólnym oraz bardziej szczegółową dotyczącą przedsiębiorstw. Przygotowany będzie w ten sposób do dokonania na poziomie przedsiębiorstwa następujących analiz: popytu i prognozowania, kosztów, konkurencji i struktury rynku, a także wyników finansowych. Ponadto nabędzie on umiejętność podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz opracowania projektów przedsięwzięć gospodarczych i zarządzania nimi. Ważnym aspektem kształcenia na tym kierunku będzie również wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu bankowości, marketingu i zarządzania jakością.

Studia licencjackie na tym kierunku trwają 6 semestrów. Przez dalsze 15 tygodni studenci odbywają praktyki zawodowe.

Kształcenie odbywać się będzie w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Rekrutacja

Studia I stopniaDokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

  • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),
  • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
  • 5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:

  • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.
  • Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test