1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » uniwersytet warszawski
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
zobacz na mapie

48 22 552 00 00
E-mail do uczelni

» Misja UW
» Osiągnięcia

Ilość odsłon: 481028

 1. » Administracja
 2. » Afrykanistyka
 3. » Arabistyka
 4. » Archeologia
 5. » Astronomia
 6. » Audyt
 7. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Bioinformatyka
 10. » Biologia
 11. » Biotechnologia
 12. » Chemia
 13. » Dziennikarstwo
 14. » Ekonometria
 15. » Ekonomia
 16. » Etnologia
 17. » Europeistyka
 18. » Farmacja
 19. » Filologia
 20. » Filologia angielska
 21. » Filologia białoruska
 22. » Filologia germańska
 23. » Filologia klasyczna
 24. » Filologia polska
 25. » Filologia romańska
 26. » Filologia rosyjska
 27. » Filologia ukraińska
 28. » Filologia włoska
 29. » Filozofia
 30. » Fizyka
 31. » Fizyka medyczna
 32. » Geografia
 33. » Geologia
 34. » Gospodarka przestrzenna
 35. » Hebraistyka
 36. » Historia
 37. » Historia sztuki
 38. » Iberystyka
 39. » Indologia
 40. » Informatyka
 41. » Iranistyka
 42. » Japonistyka
 43. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 44. » Koreanistyka
 45. » Kultura wschodu starożytnego (asyriologia, egiptologia, hetytologia)
 46. » Kulturoznawstwo
 47. » Lingwistyka
 48. » Logopedia
 49. » Marketing
 50. » Matematyka
 51. » Mediacje i negocjacje
 52. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno - Matematyczne
 53. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
 54. » Międzywydziałowe Studia Filologiczno-Kulturoznawcze
 55. » Mongolistyka i tybetologia
 56. » Muzykologia
 57. » Ochrona środowiska
 58. » Pedagogika
 59. » Politologia
 60. » Polityka społeczna
 61. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 62. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 63. » Praca socjalna
 64. » Psychologia
 65. » Rachunkowość
 66. » Resocjalizacja
 67. » Sinologia
 68. » Socjologia
 69. » Statystyka
 70. » Teologia
 71. » Turkologia
 72. » Ugrofinistyka
 73. » Wiedza o społeczeństwie
 74. » Wycena nieruchomości
 75. » Zamówienia publiczne
 76. » Zarządzanie
 77. » Zarządzanie finansami
 78. » Zarządzanie nieruchomościami
 79. » Zarządzanie oświatą
 80. » Zarządzanie projektami informatycznymi i biznes elektroniczny
 81. » Zarządzanie sprzedażą
 82. » Zarządzanie w administracji
 83. » Zarządzanie w kulturze
 84. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 85. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Historyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln b.d.
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Misja UW

Uniwersytet Warszawski jako instytucja publiczna jest wierny podstawowym celom swojej działalności, wskazanym w roku 1816 przez jego założycieli:

Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać.

Uniwersytet realizuje swoje cele z udziałem całej wspólnoty uniwersyteckiej: uczonych, studentów i pracowników uczelni.

Od chwili powstania nasza wspólnota uniwersytecka zapisała chlubne karty w historii. Wydała wielu wybitnych uczonych i stworzyła słynne szkoły naukowe. Czynnie przeciwstawiała się przemocy, organizując nauczanie tajne wtedy, gdy Uniwersytet nie mógł działać jawnie. Nasi studenci i absolwenci służyli Polsce i światu. Te chlubne karty są naszym trwałym zobowiązaniem.

Winniśmy jednak pamiętać i to, co niechlubne: uległość wobec politycznych presji, dyskryminację wyznaniową i społeczną, usuwanie uczonych i studentów. Niech pozostanie to dla nas żywą historyczną lekcją.

Uniwersytet Warszawski należy do korporacji uniwersytetów i przyjmuje jej cele uniwersalne, a nazwą swą jest związany ze stolicą Rzeczypospolitej. Wobec wyzwań wynikających z przeobrażeń w naszym kraju, nowego miejsca Polski w Europie i świecie oraz kształtowania się społeczeństw opartych na wiedzy, Uniwersytet Warszawski określa swą misję tak oto:

1. Fundamentem działania Uniwersytetu jest jedność nauki i nauczania.

Uniwersytet skupia uczonych różnych dyscyplin, jest miejscem wielorakich badań naukowych. Adepci nauki, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami rozwijają tutaj swoją wrażliwość badawczą i doskonalą umiejętności warsztatowe. Jednocześnie Uniwersytet tę wszechstronną wiedzę i bogate umiejętności upowszechnia społecznie. Nowe techniki komunikacji pozwalają upowszechnieniem tym obejmować region, kraj i świat.

Uniwersytet prowadzi studia wyższe i doktoranckie, organizuje szkoły letnie, studia podyplomowe i kursy zawodowe, inicjuje kierunki interdyscyplinarne, wprowadza nowe techniki nauczania.

Wysoki poziom badań naukowych, ich łączność z kształceniem studentów oraz różnorodność i atrakcyjność naszego nauczania, będą decydować o pozycji Uniwersytetu w kraju i w świecie, a tym samym o przyszłości uczelni. Chcemy być najlepszym polskim uniwersytetem i czołowym uniwersytetem europejskim. Uznajemy swoje szczególne powinności wobec Europy Środkowej i Wschodniej.

2. Społeczną misją Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo.

Wiedza i wykształcenie decydują dzisiaj o losach ludzi i całych narodów. Uniwersytet daje wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Umiejętności nabywane na studiach zapewniają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz przygotowują do odpowiedzialnego pełnienia funkcji publicznych.

3. Obywatelską misją Uniwersytetu jest kształtowanie takich elit Rzeczypospolitej, które będą w swej działalności posługiwać się imperio rationis a nie ratione imperii

Uniwersytet jest wspólnotą dialogu. Wymiana poglądów, ścieranie się argumentów, otwartość na nowe idee i pomysły wiążą się tutaj nieodłącznie z respektowaniem odmienności i poszanowaniem godności osobistej. W ten sposób Uniwersytet rozwija umiejętności współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych, tworzy też wzory debaty publicznej. Kształtuje tym samym nie tylko postawy obywatelskie studentów, ale i ich osobowości.

4. Kulturalną misją Uniwersytetu jest synteza wartości uniwersalnych i lokalnych.

W rysującym się konflikcie między globalizacją i regionalizmami szczególną rolę odgrywać będą instytucje, które potrafią łączyć uniwersalne techniki komunikowania się i wiedzę o uniwersalnym znaczeniu z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno- kulturowej regionów i państw. Uniwersytet, jako teren uprawiania wielu nauk, od matematyczno-przyrodniczych po społeczno-humanistyczne, jest miejscem, w którym taka symbioza istnieje w sposób naturalny. Uniwersytet jest tym samym także instytucją, która wspomaga dialog między integrującymi się społeczeństwami Europy Zachodniej a jej wschodnimi sąsiadami.

Przyjęta przez Senat Misja Uniwersytetu Warszawskiego jest zobowiązaniem dla wszystkich członków naszej akademickiej wspólnoty. Jest drogowskazem naszych działań oraz podstawą programową Uniwersytetu. Do niej winny się odnosić plany jego rozwoju oraz decyzje władz.

 

Osiągnięcia

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami i sukcesami
studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

 

Archiwum

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test