1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53119

Taniec podyplomowe czterosemstralne przez Internet

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1100.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Opis kierunku i rekrutacja

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie jako pierwsza i jedyna w województwie lubelskim otrzymała uprawnienia do prowadzenia nowego, atrakcyjnego kierunku Taniec (studia pierwszego stopnia). Utworzyła również podyplomowe studia – Taniec, które prowadzone są przez wybitnych specjalistów z dziedziny tańca: teoretyków, tancerzy, choreografów, przedstawicieli ośrodków naukowych, edukacyjnych, szkół tańca, teatrów.

Adresat studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów: szkół, placówek animacji kultury, ośrodków tanecznych, estradowych, edukacyjnych, a także dla tych wszystkich absolwentów studiów, którzy pragną zdobyć umiejętności taneczne oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu poszczególnych rodzajów tańca oraz technik tanecznych. Studia te pozwolą rozwinąć nie tylko swoja pasję, ale wyposażą absolwentów w cenne kwalifikacje zawodowe tak obecnie pożądane w edukacji tanecznej.

Program kształcenia

 • Pedagogika,
 • Psychologia,
 • Dydaktyka,
 • Metodyka nauczania tańca,
 • Emisja głosu,
 • Teoria tańca, anatomia i biomechanika człowieka,
 • Wiedza o tańcu,
 • Wiedza o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze,
 • Podstawy sztuki aktorskiej,
 • Techniki taneczne,
 • Kompozycja tańca,
 • Rytmika,
 • Podstawy tańca klasycznego,
 • Taniec narodowy i ludowy,
 • Psychoterapia tańcem i ruchem,
 • Choreografia,
 • Technika tańca współczesnego,
 • Taniec nowoczesny,
 • Taniec towarzyski.

Czas trwania nauki

4 semestry, 2 lata, godzin 620 + 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Warunki przyjęcia

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich);
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16, sobota 8-14 tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentówod maja do września 2011.

Ilość miejsc ograniczona

Metody kształcenia:

Nauczanie teorii odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Słuchacz uczstniczy w 4 zjazdach w każdym semestrze (sobota-niedziela), na których odbywają się zajęcia praktyczne w połączeniu z zaliczeniem części teoretytcznej.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach w formie elektronicznej i praktycznej
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie tańca.
 • Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test