1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53121

Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży podyplomowe trzysemestralne przez Internet

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1100.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Opis kierunku i rekrutacja

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie przedstawia propozycję studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii dzięki, którym słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców zajęcia teoretyczne realizowane są przez Internet.

Adresat studiów

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem humanistycznym, pracowników ośrodków terapeutycznych, resocjalizacji, placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów szkolnych chcących zdobyć kwalifikacje, do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą posiadającymi problemy w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, do prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami, do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Program kształcenia

 • Socjoterapia – wprowadzenie,
 • Psychologia rozwojowa,
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania,
 • Profilaktyka uzależnień,
 • Socjologia rodziny i wychowania,
 • Kierunki psychoterapii,
 • Psychopatologia i psychoterapia rodziny,
 • Relacje interpersonalne - trening,
 • Umiejętności wychowawcze – trening,
 • Asertywność – trening,
 • Twórczość – trening,
 • Warsztaty socjoterapeutyczne – metodyka,
 • Psychologia młodzieży,
 • Promocja zdrowia,
 • Radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacji – warsztaty,
 • Czas wolny dzieci i młodzieży,
 • Problemy i kwestie społeczne – wybrane zagadnienia,
 • Metodyka pracy z grupą (teoria i praktyka),
 • Psychologia społeczna,
 • Praktyka socjoterapeutyczna (w toku pracy)

Czas trwania nauki

3 semestry, 1,5 roku, godzin 380 w tym praktyka socjoterapeutyczna

Warunki przyjęcia

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich);
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłaty rekrutayjnej należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, (0-81) 744-21-13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja i trwa do końca września 2011.

Metody kształcenia

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Słuchacze otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy słuchacz podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny. Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Przewiduje się 6 zjazdów egzaminacyjnych w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach w formie elektronicznej i praktycznej
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia
 • sporządzenie własnego projektu socjoterapeutycznego i przedstawienie go podczas egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży
 • Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test