1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53137

Podyplomowe studia - Badania społeczne i rynkowe dwusemestralne przez Internet

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Podyplomowe Studia – BADANIA SPOŁECZNE I RYNKOWE, utworzone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie są skierowane do osób zainteresowanych obserwowaniem procesów zachodzących w społeczeństwie, ich badanie, analizowanie, przedstawianie wyników oraz opisywanie nastrojów występujących w grupach społecznych.
Studia te to:

 • nauka o opinii publicznej,
 • nauka pozyskiwania informacji o potencjalnych konsumentach, wyborcach, itp.
 • nauka o metodach prowadzenia badań opinii publicznej i badań rynkowych,
 • nauka analizy i interpretacji rozlicznych danych,
 • nauka organizacji i funkcjonowania agencji badań rynkowych czy też agencji badania opinii publicznej,
 • nauka psychologii zachowań nabywców,
 • nauka wykorzystywania nowoczesnych technologii bo prowadzenia badań,


Zajęcia na studiach są w formie wykładów i ćwiczeń. Nauka trwa dwa semestry. Łącznie realizowanych jest 300 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.

Adresat studiów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych)

Absolwenci tej specjalizacji mogą być zatrudniani jako specjaliści w reklamie, marketingu czy też public relations, w firmach konsultingowych, jak i w administracji publicznej czy w ośrodkach badania opinii publicznej w zawodach:

 • specjalista ds. badań rynkowych,
 • specjalista ds. badań opinii publicznej,
 • analityk rynku konsumentów,
 • analityk nastrojów społecznych,
 • project manager.Warunki przyjęcia

     Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich);
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%
 • dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;


     W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, (0-81) 744-21-13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2008 i trwa do 30 września 2008 roku.


Ramowy program kształcenia

W ramach zajęć omawiane są min. takie zagadnienia, jak:

 • Psychologia zachowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych,
 • Badania społeczne i rynkowe jako sektor usług - Agencje i Organizacje Badań Rynkowych i Społecznych,
 • Metody, techniki i narzędzia badań,
 • Media a społeczeństwo i rynek,
 • Etyczne i prawne aspekty badań,
 • Informatyka i praca na pakietach statystycznych
 • Badania ilościowe - wybrana metody badań marketingowych,
 • Badania jakościowe - wybrane metody badań społecznych i rynkowych,
 • Wybrane obszary i przedmioty badań,
 • Opinia publiczna ( pojęcia i definicje, kształtowanie postaw i zachowań, Public Relations),
 • Organizacja badań terenowych i kontrola jakości.Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studiaAbsolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych BADANIA SPOŁECZNE I RYNKOWE Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
 • Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test