1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53457

Ratownictwo przedmedyczne podyplomowe dwusemestralne przez Internet

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Opis kierunku i rekrutacja

Ponieważ każdy człowiek może stać się uczestnikiem nagłego wypadku, bowiem takie ryzyko jest na trwałe wpisane w nasze życie i nie możemy go wyeliminować – powinniśmy zatem znacząco obniżyć negatywne skutki niepożądanych zdarzeń, podejmując w razie potrzeby szybkie i odpowiednie działania. Stając się osobami przygotowanymi do aktywnej pomocy, możemy uratować zdrowie, a często i to co najcenniejsze – życie. Celem studiów podyplomowych „Ratownictwo Przedmedyczne” jest przekazanie uczestnikom szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na podejmowanie szybkich, pewnych i profesjonalnych działań ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, zarówno w stosunku do osób indywidualnych, jak i zbiorowości zagrożonych zdarzeniem masowym.

Absolwent uzyskuje kompetencje ratownika przedmedycznego, może podejmować pracę na stanowisku dyspozytora służb ratowniczych oraz pełnić funkcje menedżerskie w ratownictwie. Podjęcie nauki nie wymaga posiadania przygotowania medycznego.

Adresat studiów

Studia adresowane są w szczególności do osób, które w związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi są zobowiązane do podejmowania działań ratujących ludzkie życie i zdrowie w sytuacjach zagrożeń oraz tych, którzy kandydują do objęcia stanowisk wiążących się z taką odpowiedzialnością, zatem m.in. do:

 • osób zainteresowanych pracą w strukturach ratowniczych, w tym organizowanych obecnie Centrach Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorniach Pogotowia Ratunkowego;
 • pracowników wydziałów i centrów zarządzania kryzysowego;
 • funkcjonariuszy lub kandydatów do służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego);
 • kierowników oraz pracowników bhp szczególnie w tych zakładach, gdzie występuje zwiększone ryzyko wypadku w miejscu pracy;
 • osób pracujących w miejscach publicznych, gdzie występuje podwyższone ryzyko zdarzeń nagłych z uwagi na dużą ilość interesantów/klientów.

Studia są kierowane nie tylko do profesjonalistów doskonalących swoje umiejętności oraz przyszłych specjalistów w dziedzinie ratownictwa przedmedycznego, ale też do osób głęboko przekonanych, że w sytuacjach nagłych zagrożeń zawsze warto, a nawet trzeba poświęcać własny czas, wiedzę i zaangażowanie, niosąc nadzieję i pomoc poszkodowanym.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także wybitni praktycy - pracownicy szpitali klinicznych (lekarze specjaliści, psychologowie kliniczni) oraz pracownicy instytucji publicznych profesjonalnie zajmujących się problematyką działań ratowniczych. Ćwiczenia praktyczne realizują trenerzy certyfikowani.

Korzyści ze studiów

Uczestnicy studiów zdobędą nie tylko wiedzę jak postąpić w danej sytuacji zagrożenia, ale przede wszystkim dlaczego właśnie tak postępować, dzięki czemu podejmowane działania nie będą wyłącznie czynnościami mechanicznymi, ale przemyślanymi i uświadomionymi co do celu, efektu i ryzyka. Każdy z uczestników wzbogaci swą wiedzę ogólną, jak i w obszarze szczególnie go interesującym: osoby profesjonalnie związane z problematyką ratownictwa zapoznają się z najnowszymi wytycznymi i zaleceniami, co do algorytmów postępowania; osoby dbające o swój rozwój zawodowy lub planujące zmianę zawodu uzyskają nowe kompetencje.

Warunki przyjęcia

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich);
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin tel. (81) 744 21 13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Termin składania dokumentów od maja do końca września 2011.

Studia zostaną uruchomione przy grupie 30 słuchaczy.

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test