1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53140

Kosmetologia studia I stopnia (licencjackie)

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2700.00 pln 2400.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Wraz ze wzrostem ludzkich potrzeb i wymagań, w zakresie dbałości o wygląd i profilaktykę zdrowia, pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych, w nowym kierunku - KOSMETOLOGIA. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych jako jedyna i pierwsza w województwie lubelskim uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie studiów licencjackich i podyplomowych, na kierunku - kosmetologia.

    Studia te oferują bogatą wiedzę teoretyczną i wielowymiarowe przygotowanie praktyczne w zakresie kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i leczniczej. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy a studenci zdobywają praktyki w nowocześnie wyposażonej pracowni kosmetologicznej Uczelni.
     Zadaniem Uczelni jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii. Absolwent studiów licencjackich, dzięki uzyskanemu wykształceniu z różnych dziedzin nauk: medycznych, farmaceutycznych, chemicznych, humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu złożonych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie pielęgnowania urody i powstrzymywania procesu starzenia oraz profilaktyki zdrowia, powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Absolwent powinien wykonać swój zawód ze szczególną starannością, mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta a przede wszystkim zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Studia na kierunku – kosmetologia trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie – kosmetologii. W czasie trwania studiów student jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 8 tygodni.

Uczelnia uzyskała zgodę na współpracę z gabinetami kosmetycznymi m.in. Dr Irena Eris, Dermika Spa&Salon, Avon, Gabinet Dermatologiczno – Kosmetologiczny „Laser –Medic”, „Studio Anna” Kosmetyczne Centrum Usługowo – Szkoleniowe i inne.

  Studenci nabywją również umiejętności praktyczne w laboratoriach Instytutu Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w pracowni kosmetologicznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych, która posiada najnowocześniejszy sprzęt kosmetologiczny.

    Po ukończeniu studiów na kierunku kosmetologia osoba powinna posiadać umiejętności i wiedzę pozwalającą na:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.
 2. Ustalenie rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosownego kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem.
 3. Dobór i posługiwanie się lampami, aparatami i urządzeniami zgodnie z ich funkcją i przepisami BHP i PPOŻ.
 4. Poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
 5. Ścisłą współpracę z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
 6. Znajomość metod stylizacji sylwetki poprzez ruch.
 7. Umiejętność doradzenia korzystnego dla pacjenta rodzaju aktywności ruchowej.
 8. Rozpoznanie związków chemicznych i naturalnych będących częścią składową kosmetyku.
 9. Sporządzanie i stosowanie środków niezbędnych do wykonania zabiegu kosmetycznego.
 10. Dobór i stosowanie kosmetyków zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem cery.
 11. Rozpoznawanie skóry i jej diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków.
 12. Dobieranie zabiegów kosmetycznych.
 13. Wykonywanie szeregu zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji kończyn górnych i dolnych, manicure, pedicure, pielęgnacji oprawy oczu, włosów, piersi i dekoltu, cery z uwzględnieniem oczyszczenia higienicznego i leczniczego, pielęgnacji całego ciała z uwzględnieniem masażu m.in. leczniczego i klasycznego.
 14. Usuwanie zbędnego owłosienia różnymi sposobami.
 15. Przeprowadzenia szeregu zabiegów fizykalnych.
 16. Kontrolowanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zabiegów kosmetycznych.
 17. Ocenę jakości wykonywanego zabiegu kosmetycznego.
 18. Konserwację i zabezpieczenie narzędzi oraz aparatów i urządzeń po wykonaniu zabiegu.
 19. Udzielanie pierwszej pomocy.
 20. Dostosowywanie wyposażenia gabinetu w ramach postępu technicznego.
 21. Dbanie o wyposażenie i nastrój gabinetu kosmetycznego w oparciu o wymogi estetyczno-higieniczne.
 22. Dokonywanie rozliczeń materiałowych, czasowych, finansowych w stosunku do rodzaju zabiegu.
 23. Umiejętności szkolenia personelu.
 24. Realizowanie w działalności kosmetycznej etyki zawodu.
 25. Być przygotowanym do systematycznego doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy, uczestnictwo w kongresach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty


     Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń i wpłat. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadających świadectwo maturalne.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • 4 fotografie legitymacyjne;
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50% lub str. 1,2,3 i 6 ( stary dowód);
 • dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego i wyprawki należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów do końca września 2011.

Studia podyplomowe

Adresat studiówtudia podyplomowe z KOSMETOLOGII przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o preferowanych kierunkach: medycznych, paramedycznych i przyrodniczych (magistrów, lekarzy, inżynierów i licencjatów.)


KRYTERIA NABORU

 

 • dyplom magisterski ukończenia wyższej uczelni lub dyplom zawodowego licencjata;
 • ewentualna rekomendacja instytucji stanowiącej miejsce pracy kandydata.


     Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich);
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50% lub ksero starego dowodu osobistego str. 1, 2, 3 i 6.
 • dowodu uiszczenia opłaty wpisowego;


     W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test