1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53438

Podyplomowe studia - Dietetyka i planowanie żywienia dwusemestralne przez Internet

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Podyplomowe Studia – DIETETYKA I PLANOWANIE ŻYWIENIA, utworzone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie prowadzone są przez specjalistów z zakresu żywienia człowieka, pracujących w naszej Uczelni jak również na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Cele studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

Zajęcia na studiach są w formie wykładów. Nauka trwa dwa semestry. Łącznie realizowanych jest 280 godzin zajęć dydaktycznych.

Zajęcia odbywać się będą w weekendy. Przewidywanych jest 14 zjazdów w soboty i niedziele.

Adresat studiów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, lekarzy, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych)

Warunki przyjęcia

     Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich);
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%
 • dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;


     W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, (0-81) 744-21-13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2008 i trwa do 30 września 2008 roku.


Ramowy program kształcenia

Semestr I
    Lp. Przedmiot - Egzamin/zaliczenie

 1. Anatomia i fizjologia człowieka - zaliczenie
 2. Podstawy nauki o żywieniu człowieka - zaliczenie
 3. Towaroznawstwo artykułów spożywczych - zaliczenie
 4. Żywienie człowieka - zaliczenie
 5. Podstawy dietetyki - zaliczenie
 6. Poradnictwo dietetyczne - zaliczenie
 7. Żywienie kliniczne - zaliczenie
 8. Dietetyka pediatryczna - zaliczenie

Semestr II
    Lp. Przedmiot - Egzamin/zaliczenie

 1. Kliniczny zarys chorób - zaliczenie
 2. Fizjologia Żywienia człowieka - zaliczenie
 3. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia - zaliczenie
 4. Higiena żywności - zaliczenie
 5. Technologia produkcji potraw - zaliczenie
 6. Jakość i bezpieczeństwo żywności - zaliczenie
 7. Przechowalnictwo żywności - zaliczenie

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych DIETETYKA I PLANOWANIE ŻYWIENIA Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test