1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

PODYPLOMOWE STUDIUM MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W AGROBIZNESIE

Wydział Inżynierii Produkcji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1125.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 • Kierownik: dr Marek Angowski

  www: studium.agrobiznesu.up.lublin.pl

  Informacje:
      tel. . 0-81 461-00-61 w. 181, fax 0-81 461-05-61

  Odpłatność: 2500 zł (w tym 250 zł wpisowe). Możliwość opłaty w ratach.

  Studium prowadzone jest systemem zaocznym i trwa 2 semestry, obejmując łącznie około 240 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.

  Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni (lub studentów ostatnich lat studiów), osób aktywnych, dostrzegających potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji. Studia skierowane są również do osób, które nie posiadają wykształcenia rolniczego (lub kwalifikacji rolniczych) a chcą przejmować gospodarstwa rolne i czerpać środki pomocowe z UE. Słuchacze mają możliwość poznania metod skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami sektora agrobiznesu oraz uzupełnienia i poszerzenia kwalifikacji rolniczych.

  W trakcie zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu m.in.: funkcjonowania agrobiznesu, marketingu produktów rolnych i żywnościowych, analizy rynku, zarządzania, planowania strategicznego, rachunkowości gospodarstw rolniczych, finansów, prawa gospodarczego i handlowego, ekonomiki rolnictwa, funduszy strukturalnych, wspólnej polityki rolnej UE, komputerowego wspomagania decyzji, prowadzenia negocjacji handlowych oraz technologii produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej).

  Zajęcia w Studium rozpoczynają się w listopadzie. Zgłoszeń kandydatów oczekujemy do końca października.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie adresowane do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom (kopia) ukończenia studiów wyższych,
  • dwie fotografie.

  Dokumenty kandydatów przyjmuje i informacji udziela:
  Sekretariat Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie
  ul. Dobrzańskiego 37 (p.48), tel. (081) 461-00-61 w. 181, 275.

  Adres do korespondencji:
  Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie
  ul. Akademicka 13, 20-950 LUBLIN

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test