1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1750.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 • Kierownik: Prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski

  Informacje:
       tel. 0-81 462-33-39, 0-81 462-33-44
       email: mirosław.budoran@up.lublin.pl , elzbieta.solska@up.lublin.pl

  Odpłatność: 3500 (w tym 250 zł wpisowe).

  Informujemy o naborze na kolejną edycję Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności", które rozpoczną się w październiku 2008 r. Zgłoszenia należy składac do 30 września 2008 r.

 • Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich, jak i zawodowych o kierunkach związanych z żywnością, jak: technologia żywności i żywienie człowieka, rolnictwo, towaroznawstwo, agrobiznes, weterynaria, biologia, i innych pokrewnych, oraz dla studentów ostatniego roku studiów wymienionych kierunków studiów.

  Celem studium jest przygotowanie słuchaczy:

  1. do praktycznego wprowadzania systemów jakości, szczególnie zasad systemu HACCP w produkcji przetwórczej,
  2. pełnienia funkcji menedżera zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym oraz negocjatora w kontaktach z audytorami innych jednostek, przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego i Unii Europejskiej,
  3. sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności.

  Zajęcia w Studium prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z przedmiotów: mikrobiologia, higiena żywności, utrwalanie żywności, toksykologia żywności, żywienie człowieka, prawo żywnościowe, zarządzanie jakością wg norm ISO, wdrażanie do produkcji przemysłowej systemów GLP, GMP, GHP i HACCP, ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania jakością. Wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych. Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studium i certyfikat audytora.
  Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwudniowych zjazdów przez okres dwu semestrów. Zjazdy szkoleniowe odbywają się w soboty i niedziele jeden raz w miesiącu. Ogólny wymiar zajęć - ok. 220 godzin.

  Niezbędne dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopia dyplomu,
  • podanie o przyjęcie,
  • 2 zdjęcia,
  • życiorys,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania.


  Adres korespondencyjny i informacyjny:
  Uniwersytet Przyrodniczy,
  Katedra Technologii Mięsa i  Zarządzania Jakością,
  ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

  mgr inż. Mirosław Budoran, pokój 210,
  tel. (0 81) 462 33 39,
  e-mail: miroslaw.budoran@up.lublin.pl

  oraz

  mgr inż. Elżbieta Solska, pokój 215,
  tel. (0 81) 462 33 44, fax (0 81) 462 33 45,
  e-mail: elzbieta.solska@up.lublin.pl.

  Dokumenty należy składać na adres:
  Uniwersytet Przyrodniczy,
  Katedra Technologii Mięsa i  Zarządzania Jakością,
  ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
  wraz z kserokopią dokonania wpłaty wpisowego na konto UP Lublin Nazwa banku:
  BRE BANK S.A. OR/Lublin, nr konta: 86 1140 1094 0000 5641 8500 1009 z dopiskiem "JAKOŚĆ".

Cel studiów:  Przygotowanie słuchaczy do:

 • wdrażania systemów jakości, szczególnie zasad systemu HACCP do produkcji przetwórczej żywności,
 • pełnienia funkcji pełnomocnika zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym,
 • pełnienia funkcji negocjatora w kontaktach z audytorami innych jednostek i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego i Unii Europejskiej,
 • sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności,
 • pełnienia funkcji audytora zarządzania jakością.

Program studiów:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z przedmiotów: mikrobiologia, higiena żywności, utrwalanie żywności, toksykologia żywności, żywienie człowieka, prawo żywnościowe, zarządzanie jakością według norm ISO, wdrażanie systemów GLP, GMP, GHP i HACCP, ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania jakością.

Wykładowcami są pracownicy naukowi różnych Uczelni i Instytutów Naukowych.

Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych według wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej i świadectwo audytora (certyfikat) zarządzania jakością w produkcji żywności.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test