1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia - Towaroznawstwo i obrót żywnością

Wydział Agrobioinżynierii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1325.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Informacje:
    tel. 0-81 445-67-84, 0-81 445-68-56, fax 0-81 445-67-84
    email: anna.litwinczuk@up.lublin.pl

Odpłatność: 2650 zł (1200 zł/semestr plus 250 zł/wpisowego).

Absolwent studium otrzyma świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego

oraz

certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w Warszawie
"Asystent Systemu Zarządzania Jakością".

Istnieje możliwość przedłużenia studiów do 3 semestrów z łącznym wymiarem 360 godzin w celu uzyskania uprawnień do nauczania przedmiotu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test