1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia - Techniki gastronomiczne w turystyce

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1250.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: dr inż. Beata Ślaska-Grzywna,

Informacje:
   tel. 0-81 461-00-61 w.147, 135
   email: beata.grzywna@up.lublin.pl
   fax: 081-461-06-84

Odpłatność: 2500 zł (w tym 250 zł wpisowe).

Studium prowadzone jest systemem zaocznym i trwa 2 semestry. Obejmuje łącznie 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia). Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczych uniwersytetów, akademii rolniczych oraz szkół wyższych o profilu przyrodniczym.

Cel powołania studiów wynika z konieczności: zdobycia dodatkowej specjalności przez absolwentów wyższych uczelni o profilu spożywczym i przyrodniczym, poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych dla szerokiej rzeszy rolników i pracowników zakładów gastronomicznych, zdobycia wiedzy i podstawowych zasad marketingowych w tej branży przez pracowników firm zajmujących się szeroko rozumianą gastronomią, przygotowania kadry kierowniczej w branży gastronomicznej, zdolnej do funkcjonowania w warunkach reformy rolnictwa i jego przystosowywania do wymogów Unii Europejskiej, przygotowania kadry do wdrażania i stosowania systemów jakości GMP i HACCP stosownie do wymagań jednolitych ze standardami UE.

Program studiów obejmuje usystematyzowaną i najnowszą wiedzę dotycząca technik gastronomicznych i ich zastosowania w gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach małej gastronomii. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test