1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych

Wydział Agrobioinżynierii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1490.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 • Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Sawicki

  Informacje:
      tel. 0-81 445-66-30, 0-81 445-60-41
      email: agroturystyka@up.lublin.pl

  Odpłatność: 2980 zł (w tym 250 zł wpisowe).
  Przy złożeniu dokumentów do 15.08.2008 r. zniżka w wysokości 200 zł.

  Studia skierowane są do osób chcących przejmować gospodarstwa rolne i czerpać środki pomocowe z UE oraz osób, które nie posiadają w/w wykształcenia, a planują uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych. Słuchaczami mogą być również studenci ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

  Nauka odbywać się będzie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ciągu dwóch semestrów (7 zjazdów w semestrze), w ogólnym wymiarze 240 godzin.

  Studia realizowane będą przez pracowników Wydziału Rolniczego, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ogrodniczego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie.
  Dokumentem potwierdzającym zakończenie w/w studiów jest świadectwo ukończenia z wykazem przedmiotów i liczbą godzin.

  Zapisy:
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Akademicka 13 (Rektorat UP)
  III pietro, pok. 474 B
  tel. 081-445-66-30, 445-66-46 lub 445-60-41
  e-mail: cku@up.lublin.pl, agroturystyka@up.lublin.pl

  Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (odpis),
  • podanie,
  • kwestionariusz,
  • dwa zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • CV lub życiorys zawodowy.

  Czas trwania:
      2 semestry, po 7 zjazdów
      zajęcia w soboty i niedziele

  Absolwenci otrzymują:
  Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rolniczych Dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych

  Studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu:
  przedmiotów przyrodniczych, agronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, agroekologii, rolnictwa ekologicznego, zootechniki, aktywizacji obszarów wiejskich, agroturystyki, ekonomiki, ochrony środowiska, podstaw żywienia człowieka, przetwórstwa owoców i warzyw, dietetyki i gastronomii oraz funduszy UE wspomagających rozwój obszarów wiejskich.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test