1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia doradztwo w obszarach wiejskich

Wydział Agrobioinżynierii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1775.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 • Kierownik: dr hab. Anna Szymanowska

  Informacje:
      Centrum Kształcenia Ustawicznego
      ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474 B
      tel. 0-81 445-66-30   tel. 0-81 533-35-49
      email: cku@up.lublin.pl

  Odpłatność: 3550 zł (w tym 250 zł wpisowe).

  Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (odpis),
  • dwa zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • CV lub życiorys zawodowy,
  • kwestionariusz i podanie.

  Czas trwania:
  Studium prowadzone jest systemem zaocznym w trakcie 2 semestrów, w formie wykładów i ćwiczeń. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą podczas dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela), jeden raz w miesiącu. Planowany wymiar zajęć - ok.230 godz.


  Charakterystyka studium podyplomowego:
  Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół wyższych, zmierzających uzyskać kwalifikacje doradcy rolno-środowiskowego. Zakres studiów obejmuje tematykę dotyczącą technologii produkcji rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej, rozwoju wsi i rynków rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Doradca rolno -środowiskowy świadczy usługi doradcze rolnikom oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów produkcji rolniczej, inspiruje i wspiera rozwój gospodarstw rolnych w warunkach gospodarki rynkowej.

  Dodatkowe informacje:
  Absolwenci Studium Podyplomowego po pomyślnym złożeniu egzaminu przed Państwową Komisja zdobędą certyfikat doradcy rolno-środowiskowego i będą uprawnieni do wykonywania usług doradczych.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test