1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia specjalistyczne użytkowanie i ochrona zdrowia koni

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: dr inż. Iwona Janczarek

Informacje i zapisy: Centrum Kształcenia Ustawicznego

(Rektorat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), ul. Akademicka 13, III piętro, pokój 474B

Tel. 081 445-66-30     e-mail: cku@up.lublin.pl

Cel studiów podyplomowych: Oferta skierowana  jest głównie do absolwentów studiów wyższych (magisterskich i inżynierskich) na kierunku zootechnicznym, szczególnie specjalności z zakresu hodowli i użytkowania koni w tym jeździectwa. Kandydaci posiadają zatem wszechstronną wiedzę dotyczącą naukowych podstaw hipologii. Pierwszym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie się z wykorzystaniem osiągnięć naukowych w hodowli i szeroko pojętym użytkowaniu koni. Wykładowcami są wybitni praktycy – hodowcy i trenerzy, którzy na podstawie rezultatów stosowanych przez siebie nowoczesnych metod potrafią w określonych warunkach zweryfikować ich zasadność. Drugim celem jest przybliżenie problematyki funkcjonowania organizmu konia i ochrony jego zdrowia. W tej dziedzinie wykładowcami są zarówno profesorowie nauk weterynaryjnych, jak i lekarze weterynarii zajmujący się leczeniem koni wyczynowych.

 

Absolwent otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie ze wzorem MNiSzW).

 

Czas trwania:

- dwa semestry: 13 zjazdów (7 zjazdów w semestrze letnim, 6 zjazdów w zimowym)

- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – ogólny wymiar 208 godzin

 

Wymagane dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (odpis)

- wypełniony kwestionariusz osobowy

- podanie

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania    

- CV lub życiorys zawodowy

- kserokopia dowodu osobistego

- dwa zdjęcia

 

Odpłatność:  3100 zł (powyższa kwota obejmuje wpisowe w wysokości 250 zł oraz należność za dwa semestry  nauki, po 1425 zł za każdy semestr)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test