1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia hipologiczne

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1425.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: Prof. dr hab. Anna Stachurska

Informacje i zapisy: Centrum Kształcenia Ustawicznego (Rektorat UP)

ul. Akademicka 13, III piętro, pok. 474 B

tel. 0-81 445 6630  e-mail: cku@up.lublin.pl

 

Cel studiów podyplomowych: Użytkowanie koni przez osoby nie związane z rolnictwem staje się w Polsce coraz bardziej popularne, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej. Celem studiów jest poznanie odpowiednich i bezpiecznych warunków utrzymywania koni opartych na szerokiej wiedzy na temat biologii gatunku, wychowu, żywienia i pielęgnacji, jak również poznanie zasad właściwego użytkowania tych zwierząt. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób utrzymujących i użytkujących konie lub planujących ich zakup, które nie ukończyły studiów o profilu zootechnicznym, są natomiast absolwentami innych studiów wyższych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

 

Absolwent otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie ze wzorem MNiSzW).

 

Czas trwania:

dwa semestry, zjazdy w soboty i niedziele

7 zjazdów w I semestrze, 6 zjazdów w II semestrze

Ogólny wymiar 205 godzin (wykłady i ćwiczenia)

 

Wymagane dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (odpis)

- wypełniony kwestionariusz i podanie

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania

- CV lub życiorys zawodowy

- kserokopia dowodu osobistego

- dwa zdjęcia

 

Odpłatność: 3100 zł (powyższa kwota obejmuje wpisowe w wysokości 250 zł oraz należność za dwa semestry  nauki, po 1425 zł za każdy semestr)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test