1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia - Nowoczesne Rolnictwo

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1250.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 • Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Szostak

  Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które nie posiadają wykształcenia rolniczego a chciałyby zdobyć wiedzę i umiejętności fachowe oraz kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstw rolnych w warunkach integracji z UE, jak również dla tych, którzy studia rolnicze ukończyli dawno i pragną uzupełnić swoją wiedzę o współczesnym rolnictwie funkcjonującym w warunkach Unii Europejskiej.

  Program zajęć dydaktycznych kładzie nacisk na nowoczesne technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem na dobrostan zwierząt i Dobrą Praktykę Rolniczą wg wymogów WPR UE. Omawia funkcjonowanie rynków rolnych w kraju i UE, podstawy agrobiznesu, zasady rachunkowości rolniczej oraz źródła wsparcia finansowego działalności rolniczej.

  Czas trwania: 2 semestry, po 6 zjazdów, zajęcia w soboty i niedziele

  Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie rolnictwa upoważniające do przejmowania gospodarstw rolnych, prowadzenia działalności rolniczej i pełnego korzystania z funduszy UE.

  Zapisy:
  Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
  22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102, pok. 6 lub 107
  tel. 084-67-72-705, e-mail: dziekanat.zamosc@ar.lublin.pl
  tel. 084-67-72-776, e-mail: barbara.antosz@ar.lublin.pl

  Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (odpis),
  • podanie,
  • kwestionariusz,
  • dwa zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • CV lub życiorys zawodowy.  Opłata za studia: 2500 zł (w tym 250 zł wpisowe)

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zawieszenia terminu rozpoczęcia zajęć w przypadku małej liczby zgłoszeń.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test