1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia AGRO-UNIA specjalność: Zarządzanie Funduszami Europejskimi

Wydział Inżynierii Produkcji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1350.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: dr hab. Grażyna Wałkuska

Informacje: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
                    ul. Akademicka 13 (Rektorat), III piętro, pok. 474B
    tel. 081 445-66-30, 081 445-68-04
    fax 081 533-35-49
    email: cku@up.lublin.plgrazyna.walkuska@up.lublin.pl

Odpłatność: 2700 zł (w tym 250 zł wpisowego)

 

W roku akademickim 2008/2009 rozpoczynamy kolejną - ósmą edycję Podyplomowego Studium AGRO-UNIA. Biorąc pod uwagę zmieniające się zasady działania w Unii Europejskiej, uznaliśmy za konieczne dostosowanie programu AGRO-UNII do wymagań stawianych przed polską gospodarką. Dotychczasowy program AGRO-UNII ulega modyfikacji poprzez wprowadzenie nowych zagadnień i modyfikację dotychczasowych.

Charakterystyka studium podyplomowego:

Studium jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Warszawie.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich, jak i zawodowych, posiada formułę otwartą, oraz dla studentów ostatnich lat studiów UP. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i seminariów.

Wykładowcami będą: kadra akademicka, eksperci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz Unii Europejskiej, konsultanci i trenerzy posiadający profesjonalne doświadczenie w zarządzaniu funduszami europejskimi w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i organizacjach biznesowych.

Cel Studium: Przygotowanie  ekspertów funduszy europejskich w zakresie zarządzania  projektami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, funduszami i programami  operacyjnymi, w tym Regionalnymi Programami Operacyjnymi skierowanymi do województw w nowym okresie programowania 2007 - 2013, potwierdzone dyplomami ukończenia Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie.


Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (odpis)
  • podanie
  • kwestionariusz
  • dwa zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania
  • kserokopia dowodu osobistego
  • CV lub życiorys zawodowy

Czas trwania:
    2 semestry, po 7 zjazdów
    zajęcia w soboty i niedziele

Zobacz też:

» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Wrocław
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Warszawa
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kraków
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Poznań
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Szczecin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Lublin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gdańsk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Białystok
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Bydgoszcz
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Chorzów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Olsztyn
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Legnica
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Toruń
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kielce
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Łódź
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gorzów Wielkopolski
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Rzeszów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Radom
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Piotrków Trybunalski
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Włocławek
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Grudziądz
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Kwidzyn
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Tychy
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Sosnowiec
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Ełk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Katowice
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Skierniewice
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Przemyśl
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Koszalin
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Elbląg
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Nowa Ruda
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Głogów
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Bielsko-Biała
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Częstochowa
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Słupsk
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Zielona Góra
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Gdynia
» Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Jasło
» Więcej kryteriów

test