1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Międzywydziałowe studium pedagogiczne

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O studiach

W Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym można uzyskać kwalifikacje do pracy nauczycielskiej. Nauka w Studium rozpoczyna się w październiku i trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty.
  Wysokość czesnego jest ustalana na każdy rok akademicki przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
                                             
  Informacje i zapisy:
  adres pocztowy Sekretariat MSP, ul. Płoskie 1, pokój 104, 22-400 Zamość
  telefon: (084)6772759, (084)6772751
  adres internetowy: www. wnr.edu.pl
  e-mail: msp@wnr.edu.pl
                                         
  Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów wszystkich wyższych Uczelni
  Wymagane dokumenty:
  * podanie o przyjęcie do Studium skierowane do J.M. Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie
  * kwestionariusz osobowy (do pobrania: kwestionariusz.rtf - 23kB; kwestionariusz.pdf - 44kB)
  * absolwenci kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
    studenci zaświadczenie o odbywanych studiach
  * dwie fotografie

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test