1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studium analityka laboratoryjna w ochronie środowiska

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Truchliński

Informacje: dr Magdalena Krauze, pokój 409, 403, budynek Rektoratu UP w Lublinie
    tel. (+ 81) 445-67-46, (+81) 445-67-62
          (+81) 445-66-30 (Centrum Kształcenia Ustawicznego UP w Lublinie)
    email: analityka.ar.lublin@poczta.fm

Odpłatność: 3000 zł (w tym 250 zł wpisowego).

Charakterystyka studium podyplomowego:
Studium przeznaczone jest dla absolwentów zarówno magisterskich, jak i zawodowych studiów wyższych, także dla studentów ostatniego roku studiów z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Tematyka studium obejmuje: analitykę toksykologiczną według norm europejskich, analizę instrumentalną (m.in. różne rodzaje chromatografii), badanie ksenobiotyków i substancji przeciwżywieniowych, bromatologię z elementami dietetyki, systemy badania żywności, biochemiczne mechanizmy toksyczności i detoksykacji, zatrucia i zakażenia pochodzenia bakteryjnego, mikologię (zatrucia pokarmowe grzybami i mikotoksynami), zastosowanie analizy genetycznej, toksykologię pestycydów i środków narkotycznych, hematologię ogólną i środowiskową, systemy zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności HACCP.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • podanie do Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego
  • xero dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dla studentów ostatniego roku studiów-zaświadczenie z dziekanatu)
  • dwa zdjęcia formatu do legitymacji
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza pierwszego kontaktu lub medycyny pracy.

Czas trwania: Studium prowadzone jest systemem zaocznym i trwa 2 semestry. Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwudniowych zjazdów przez dwa semestry. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele, jeden raz w miesiącu. Ogólny wymiar zajęć - ok. 200 godzin.

Absolwent otrzymuje:

  1. świadectwo ukończenia studiów (zgodnie ze wzorem MEN)
  2. certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności HACCP (w wersji polskiej i angielskiej) i  tym samym jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwie działającym zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius to CAC/RCP 1.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test