1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

Wydział Ogrodniczy

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 975.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Czernaś, prof. UP

  Informacje:
       tel. 0-81 445-68-33, 0-81 445-67-82,  0-81 445-66-30
       email: krzysztof.czernas@up.lublin.pl, cku@up.lublin.pl

  Odpłatność: 1950 zł (plus 250 zł wpisowe).  Studia przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich typów szkół, pracowników administracji państwowej i samorządowej. Program obejmuje 24 przedmioty, m.in. z ekologii, ochrony geosfer, ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem praw zgodnych z normami Unii Europejskiej - NATURA 2000, Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa, Dyrektywa Wodna (łącznie ok. 230 godz.).

  W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń (50), o przyjęciu będzie decydowac rozmowa kwalifikacyjna.

  Absolwenci uzyskują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

  Adres:
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Akademicka 13 (Rektorat UP)
  III piętro, pok. 474 B
  tel. 081-445-66-30

  lub

  Katedra Ekologii Ogólnej - Studium Podyplomowe,
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15,  skr. poczt. 158
  tel. 0-81 445-68-33, 0-81 445-67-82

  Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (odpis)
  • podanie
  • kwestionariusz
  • zdjęcie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania
  • kserokopia dowodu osobistego
  • CV lub życiorys zawodowy
  • wpisowe w wysokości 250 zł wpłacone na konto: BRE BANK S.A. OR/Lublin, nr 86 1140 1094 0000 5641 8500 1009

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test