1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

PODYPLOMOWE STUDIUM MENEDŻER EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Wydział Inżynierii Produkcji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1125.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: prof. dr hab. Wacław Krasucki

Informacje:
   dr Anna Winiarska-Mieczan, pokój 410, budynek Rektoratu UP, ul. Akademicka 13;
   tel. (+ 81) 445-67-44;
   fax. (+ 81) 533-35-49;

Odpłatność: 2250 zł (w tym 250 zł wpisowe).

Zapisy:
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Akademicka 13 (Rektorat UP), III piętro pok. 474 B,
tel. (081) 445-66-30 email: cku@up.lublin.pl

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • xero dowodu osobistego,
  • dwa zdjęcia,
  • CV lub życiorys zawodowy,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
  • podanie,
  • kwestionariusz.

Czas trwania: Studium prowadzone jest systemem zaocznym i trwa 2 semestry. Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwudniowych zjazdów. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele, jeden raz w miesiącu. Ogólny wymiar zajęć - ok. 220 godzin.
Termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2009 r.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatniego roku studiów z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.
Celem nauczania jest przekazanie uczestnikom Studium aktualnej wiedzy z zakresu ekologicznej produkcji roślinnej, owocowo-warzywniczej i zwierzęcej oraz z branży spożywczej. Tematyka zajęć uwzględnia problematykę odnoszącą się do całego łańcucha produkcji bezpiecznej żywności, tj. od produkcji surowców rolniczych do uzyskania końcowego produktu żywnościowego. Program obejmuje obowiązujące przepisy prawne UE, dotyczące odpowiedzialności za produkt, bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kontrolę i higienę środków spożywczych oraz środków produkcji. Absolwent po obronie pracy dyplomowej otrzymuje świadectwo ukończenia studiów (zgodnie ze wzorem MEN) i certyfikat PTRE. Certyfikat PTRE potwierdza kwalifikacje do prowadzenia gospodarstw rolniczych o profilu ekologicznym w zakresie produkcji roślinnej, ogrodniczej i zwierzęcej. Ponadto umożliwia realizację zajęć w szkołach profilowanych oraz do pracy w doradztwie i konsultingu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test