1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podyplomowe studium techki i technologii produkcji pasz

Wydział Inżynierii Produkcji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1000.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownik: dr hab. Kazimierz Zawiślak

Informacje:

    tel. (+ 81) 461-00-61 wew. 102, 295
    fax: (+81) 441-09-49

Studia prowadzone są systemem zaocznym i trwają 2 semestry. Obejmują łącznie 240 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Zajęcia są prowadzone w laboratoriach wyposażonych w minilinie, na których można dokonywać prezentacji procesów.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem różnego stopnia, począwszy od licencjatu po magisterskie z dyscyplin rolniczych (zootechnika, ogrodnictwo, weterynaria, technologia żywności, ekonomika, organizacja i zarządzanie itp.) oraz z dyscyplin technicznych lub uniwersyteckich związanych z takim profilem.

Celem studiów jest:

  • poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników wytwórni i mieszalni pasz oraz służb kontrolujących produkcję,
  • zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach marketingu w tej branży,
  • przygotowanie kierowniczej kadry dla branży zbożowo-paszowej, funkcjonującej w warunkach reformy rolnictwa i jego przystosowania do wymogów UE (m.in. wdrażanie systemów jakości HACCP i ISO).

Tematyka studiów obejmuje: fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i dodatków paszowych, komputerową optymalizację receptur i wymagań żywieniowych, inżynierię przetwórstwa paszowego, metody analizy i oceny surowców paszowych i gotowych produktów, automatyzację i komputeryzację procesów produkcyjnych, technologie specjalne związanych np. z produkcją premiksów, karmy dla zwierząt domowych ryb itp., systemy zarządzania jakością w wytwórniach pasz, GHP, HACCP, ISO, marketing i zarządzanie. Wykładowcami są specjaliści z wyższych uczelni i z praktyki gospodarczej, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Pełna opłata za studia wynosi: 2000 zł  (w tym 250 zł wpisowe).

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test