1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » wszechnica polska - szkoła wyższa towarzystwa wiedzy powszechnej w warszawie
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Współczesne metody profilaktyki i terapii uzależnień

Wydział Nauk Społecznych i Filologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1250.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

w roku akad. 2008/2009

 SEMESTR letni (od marca 2009 r.)

 studia niestacjonarne (zaoczne)
 

       DZIAŁ REKRUTACJI  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8,30-18,00 i w soboty oraz niedziele w godz. 9,00-15,00

 

  Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 oraz immatrykulacja studentów 

I roku odbędzie się w dniu 7 marca 2009 r. (sobota) o godzinie 11.00

w Pałacu Kultury i Nauki, VIII piętro, Aula 844.

 

UWAGA!

dodatkowe Dni Otwarte w lutym br.:

Soboty: 7, 14, 21, 28

Niedziele: 8, 15, 22.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 


Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci rejestrowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń (obowiązują limity przyjęć).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia:

  • podanie (wszystkie kierunki poza filologią) POBIERZ
  • podanie (filologia) POBIERZ
  • świadectwo dojrzałości
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji.

Indeks i legitymację student WSZECHNICY POLSKIEJ otrzymuje po złożeniu kompletu dokumentów, wniesieniu opłat, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, złożeniu ślubowania i immatrykulacji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test