1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380610

Studia Podyplomowe w zakresie Monitorowania Jakości Usług Zakładów Opieki Zdrowotnej

Wydział Filozofii i Socjologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Filozofii i Socjologii – Instytut Socjologii
Adres: ul. Langiewicza 6a
20-032 Lublin
Telefon: 081 537 64 28
Faks: 081 533 28 16
E-mei: instsoc@bacon.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych – prof. UMCS dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska

Czas trwania: Dwa semestry

Opis studiów:
Głównym celem studiów jest poznanie oraz przyswojenie przez słuchaczy różnorodnych umiejętności z zakresu metod i technik badawczych, które pozwolą na monitorowanie usług i w konsekwencji na usprawnienie funkcjonowania placówek zajmujących się usługami medycznymi. Słuchacze zapoznają się także z podstawami organizacji i zarządzania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, sposobami finansowania jednostek, czynnikami wpływającymi na poziom zdrowia, jak również czynnikami wpływającymi na poziom jakości usług.
Podstawowym zadaniem realizowanych Studiów Podyplomowych jest teoretyczne ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie kadry do zadań związanych z badaniem jakości usług, jak również kontrolowanie dokonywanych zmian i dostosowywanie placówek medycznych do zmieniający się potrzeb odbiorcy.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim pracowników instytucji i placówek medycznych.
Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie osoby wykonujące te zawody po otrzymaniu powyższych kwalifikacji mogą prowadzić badanie jakości usług, a tym samym przygotować odpowiednie raporty, które będą pozwalały na realizację usług zgodnie z obowiązującymi standardami.
Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i jej obrona.
Praca dyplomowa spełnia warunki projektu badawczego.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 18.08.2008r. - 30.09.2008r.
Sekretariat Instytutu Socjologii
Ul. Langiewicza 6a, pok. 27, IV piętro
Lublin

Zasady przyjęć: Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie kolejności zgłoszeń oraz przedstawionych dokumentów (spełnienie wymogów formalnych).


Opłata za semestr: ok. 1400 zł. semestr (2800 całość)

Numer konta bankowego: 71103019992408687000128201


Informacji udziela: Sekretariat Instytutu Socjologii WFiS UMCS
Mgr Anna Małyszek
Ul. Langiewicza 6a, pok. 23, IV piętro
Tel./faks 081 537 50 82  
E – mail: instsoc@bacon.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test