1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383164

Podyplomowe studia w zakresie ZARZĄDZANIA INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (przy współpracy Fundacji na rzecz utworzenia i działania WSHE w Zamościu)
Adres: ul. Okrzei 32
22-400 Zamość

Telefon: 0-84 638-05-21

Faks: 0-84 641-11-27

E-mail: dziekanat@kolegium-zamosc.pl

www: www.kolegium-zamosc.pl

Kierownik Studiów: dr Anna Kanios

Czas trwania: 2 semestry

Opis Studiów: Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach pomocy społecznej. Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (w myśl art. 122 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej).


Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, ekonomia, zarządzanie), pracowników instytucji pomocy społecznej oraz dla osób które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje kierownicze.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń, przygotowanie i obrona pracy końcowej.


Program studiów obejmuje przedmioty m.in. takie jak: Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, Pomoc społeczna jako instytucja, Wybrane zagadnienia prawne, Teoria organizacji i zarządzania, Instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej, Kierowanie zasobami ludzkimi, Doradztwo personalne.


Miejsce przyjmowania dokumentów:
Niepubliczne Kolegium Pracowników Społecznych w Zamościu
ul. Okrzei 32, tel. (0-84) 638 05 21, dziekanat@kolegium-zamosc.pl


Zasady przyjęć: według kolejności złożonych dokumentów,


Opłata za semestr: 1500 zł (przy liczbie słuchaczy minimum 25)

Numer konta bankowego: 25103019992407787000128201

Informacji udziela: dr Edyta Sadło
Niepubliczne Kolegium Pracowników Społecznych w Zamościu
ul. Okrzei 32,
tel. (0-84) 638 05 21,
Faks: (0-84) 641-11-27
E-mail:dziekanat@kolegium-zamosc.pl
www.kolegium-zamosc.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Zarządzanie w służbie zdrowia
» Zarządzanie w służbie zdrowia Wrocław
» Zarządzanie w służbie zdrowia Gdańsk
» Zarządzanie w służbie zdrowia Warszawa
» Zarządzanie w służbie zdrowia Kraków
» Zarządzanie w służbie zdrowia Rzeszów
» Zarządzanie w służbie zdrowia Lublin
» Zarządzanie w służbie zdrowia Poznań
» Zarządzanie w służbie zdrowia Zamość
» Zarządzanie w służbie zdrowia Chorzów
» Zarządzanie w służbie zdrowia Kielce
» Zarządzanie w służbie zdrowia Dąbrowa Górnicza
» Zarządzanie w służbie zdrowia Białystok
» Zarządzanie w służbie zdrowia Olsztyn
» Zarządzanie w służbie zdrowia Ełk
» Zarządzanie w służbie zdrowia Piotrków Trybunalski
» Zarządzanie w służbie zdrowia Koszalin
» Zarządzanie w służbie zdrowia Radom
» Zarządzanie w służbie zdrowia Siedlce
» Zarządzanie w służbie zdrowia Legnica
» Zarządzanie w służbie zdrowia Cieszyn
» Zarządzanie w służbie zdrowia Zielona Góra
» Zarządzanie w służbie zdrowia Brzeg
» Zarządzanie w służbie zdrowia Szczecin
» Zarządzanie w służbie zdrowia Ostrowiec Świętokrzyski
» Zarządzanie w służbie zdrowia Elbląg
» Zarządzanie w służbie zdrowia Kwidzyn
» Zarządzanie w służbie zdrowia Nowy Sącz
» Zarządzanie w służbie zdrowia Sosnowiec
» Zarządzanie w służbie zdrowia Bydgoszcz
» Zarządzanie w służbie zdrowia Katowice
» Zarządzanie w służbie zdrowia Opole
» Zarządzanie w służbie zdrowia Łódź
» Więcej kryteriów

test