1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383133

Zarządzanie szkołą

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Adres: Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537 58 17
E-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/

Kierownik studiów podyplomowych : dr Piotr Zieliński

Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu; łącznie 220 godz.)

Opis studiów: studia przeznaczone są dla dyrektorów różnych typów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji lub osób, które w przyszłości chciałyby pełnić stanowisko dyrektora w szkole lub placówce oświatowej, posiadających wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne i administracyjne lub o zbliżonym profilu.
Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji, które powinny posiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. (§1, pkt 2).
Ukończenie studiów – na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywnej oceny pracy końcowej oraz zdanego egzaminu końcowego.

Program studiów
: system oświaty w Polsce, szkoła w systemie samorządu terytorialnego, zarządzanie szkołą, zarządzanie kadrami, marketing w szkole, umiejętności menedżerskie dyrektora szkoły, kierowanie zespołem pracowniczym, zarządzanie finansami szkoły, rachunkowość szkoły, informatyka w zarządzaniu szkołą, elementy prawa, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, polityka edukacyjna w krajach UE, praktyka zarządzania szkołą, seminarium dyplomowe.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów : Fundacja UMCS, ul. Radziszewskiego 11, pok. 7, tel./fax. 081 537 58 17;

Zasady przyjęć: na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności zgłoszeń.


Opłata za semestr:
1600 zł.

Informacji udziela:
Pani Agnieszka Flaga
Fundacja UMCS, ul. Radziszewskiego 11, pok. 7
Telefon: 081 537 58 17
Fax: 081 537 58 17
E-mail: fundacja@platon.man.lublin.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test