1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383123

Fotografia

Wydział Artystyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1800.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

! Studia podyplomowe na poszczególnych wydziałach prowadzone są nie tylko dla ich absolwentów - można ukończyć studia podyplomowe na wydziale innym, niż studia magisterskie - szczegółowe zasady przyjęć po kliknięciu w wybrany kierunek studiów.

PRAGNIESZ PODWYŻSZYĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE - ZŁÓŻ DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

O kierunku

Organizator: Wydział Artystyczny/Instytut Sztuk Pięknych
oraz Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-718 Lublin Kolegium Sztuk Pięknych
Aleja Kraśnicka 2 b 24-120 Kazimierz Dolny
Telefon: 081/524-53-91 ul. Nadwiślańska 9
Faks: 081/533-51-74 Telefon: 081/881-03-23
E-mail: warto@klio.umsc.lublin.pl E-mail: kspkazimierz@umcs.lublin.pl
www: www.umcs.lublin.pl www: www.kolegiumkazimierz.pl

Kierownik studiów podyplomowych: Irena Nawrot-Trzcińska

Czas trwania: 2 semestry

Opis Studiów:
Sylwetka kandydata: absolwenci studiów wyższych, a w szczególności nauczyciele plastyki i instruktorzy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz osoby, które w swojej pracy wykorzystują media fotograficzne.
Uzyskane umiejętności po ukończeniu studiów: umożliwienie słuchaczom zdobycia dodatkowych umiejętności związanych z mediami fotograficznymi oraz z wielorakimi możliwościami stosowania tych umiejętności w edukacji, publikacjach prasowych i reklamie.

Program studiów:
Program studiów tworzą następujące treści programowe:
I. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH
Przedmioty treści ogólnych realizowane są w formie wykładów połączonych z pokazami wizualnymi oraz w formie wykładów połączonych z instruktażowymi prezentacjami. Dotyczą zagadnień związanych z mechanizmami percepcji i komunikacji obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem percepcji obrazu fotograficznego, analizą obrazu fotograficznego i filmowego, historią fotografii oraz wybranych zagadnień problemowych wykorzystywania obrazu fotograficznego we współczesnej komunikacji wizualnej.
1. Podstawy komunikacji wizualnej
2. Analiza obrazu fotograficznego
3. Wybrane zagadnienia obrazu filmowego
4. Percepcja obrazu fotograficznego
5. Fotografia studyjna
II. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Przedmioty treści kierunkowych realizowane są w formie warsztatów fotograficznych. Słuchacze realizują konkretne zadania w grupach typu laboratoryjnego. Maksymalna ilość studentów w grupie nie może przekraczać 7 osób. Prace realizowane są w atelier fotograficznym oraz w plenerze. Celem tego bloku jest praktyczna realizacja wybranych tematów związanych z warstwą dokumentalną, autobiograficzną i metaforyczną w fotografii. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię kreacyjną.
1. Fotografia portretowa
2. Autoportret fotograficzny
3. Inscenizacja fotograficzna
4. Reportaż fotograficzny
5. Fotografia użytkowa
III. GRUPA TREŚCI WARSZTATOWO-TECHNOLOGICZNYCH
Przedmioty treści warsztatowo-technologicznych realizowane są w formie ćwiczeń typu laboratoryjnego. Celem tych zajęć jest zdobycie wiedzy praktycznej z technologii i techniki fotograficznej. Maksymalna ilość studentów w grupie laboratoryjnej nie może przekraczać 7 osób.
1. Fotografia non camera
2. Fotografia intermedialna
3. Cyfrowa obróbka obrazu
4. Animacja filmowa

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Dokumenty składane są na bieżąco w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu

Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna.

Data rozpoczęcia zajęć: po skompletowaniu grupy.

Opłata za semestr: 1800 zł.

Informacji udziela:
Zbigniew Bagiński
Adres: Kolegium Sztuk Pięknych
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Nadwiślańska 9
Telefon: 0506 005 005
E-mail: kspkazimierz@umcs.lublin.pl
www: www.kolegiumkazimierz.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test