1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383117

Slawistyka

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

SLAWISTYKA
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
  w Lublinie
  w Kolegium Licencjackim UMCS w Białej Podlaskiej
specjalizacje tłumaczeniowe:
1. język białoruski, czeski, rosyjski
2. język bułgarski, rosyjski, ukraiński
Nowa matura
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które będzie miało formę konkursu wyników procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
• z języka rosyjskiego lub języka polskiego, które przeliczane są na punkty następująco:
• 1%=1,5 punkt - poziom rozszerzony;
• 1%=0,5 punktu - poziom podstawowy;
z języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego/czeskiego (język grupy etnicznej - przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy), które przelicza się według zasady:
• 1%=1,8 punktu - poziom rozszerzony;
• 1%=0,6 punktu - poziom podstawowy.
Stara matura
Kandydaci zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim:
• na tematy związane z problematyką życia codziennego (maksymalnie 100 punktów),
• o geografii, historii, kulturze i literaturze Rosji/ Białorusi/Bułgarii/Czech/Ukrainy (maksymalnie 50 punktów);
lub w języku polskim
• na tematy związane z językiem i literaturą polską (maksymalnie 100 punktów),
• o geografii, historii, kulturze i literaturze rosyjskiej/białoruskiej/bułgarskiej/ukraińskiej/czeskiej (maksymalnie 50 punktów)
lub w języku białoruskim/bułgarskim/ukraińskim/czeskim:
• na tematy związane z problematyką życia codziennego (maksymalnie 120 punktów),
• o geografii, historii, kulturze i literaturze Białorusi/Bułgarii/Rosji/Czech/Ukrainy (maksymalnie 60 punktów).
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej: 40 - 180 punktów.
2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia
Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie slawistyki (kryterium podstawowe). W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test