1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383497

Rachunkowość

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1700.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Adres: Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537 5055
Fax: 081 537 5055
E-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/

 

Współorganizator: Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju w Kielcach

Adres: ul. Żeromskiego 30, 25-370 Kielce
Telefon: 041 362-92-47
www: http://www.sceir.webd.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr Piotr Zieliński

Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu, w godz. 9.00 – 16.00; łącznie 226 godz.)

Opis studiów: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Ukończenie studiów - na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywnej oceny pracy końcowej oraz zdanego egzaminu końcowego.

Po spełnieniu odpowiednich warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022, Dz. U. z 2003r. Nr 210, poz. 2044 oraz z 2006r. Nr 122, poz. 846 ), absolwenci studiów mogą uzyskać uprawnienia do działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz zgodnie z ustawą dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) mogą otrzymać uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych.

Program studiów: wstęp do rachunkowości; rachunkowość finansowa; sprawozdawczość i analiza finansowa; rachunek kosztów; elementy prawa; podatki; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; rachunkowość zarządcza; rachunkowość bankowa; ubezpieczenia społeczne; systemy informatyczne w rachunkowości; seminarium dyplomowe.Opłata za semestr:
ok. 1700 zł.


Informacji udziela:
Pani Anna Dyś-Król
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 302 tel. 081 537 50 55, pok. 303 tel. 081 537 51 82, pok. 304
tel. 081 537 52 21,  

fax 081 537 50 55

E-mail: studekon@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test