1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383227

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie DIAGNOZY I TERAPII NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii
Adres: Plac Litewski 5, 20-080 Lublin
Telefon: (081) 532-05-17
Faks: (081) 532-05-17
www: http://psychologia.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Aneta Rita Borkowska

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:

Studia adresowane są do absolwentów 5. letnich studiów magisterskich z zakresu psychologii (pracowników placówek oświatowych, służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych), a także do specjalistów innych dyscyplin, w których pracy niezbędna jest wiedza z dziedziny neuropsychologii (neurologopedów, lekarzy).

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze schorzeniami układu nerwowego.

Studia zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi oraz wyposażenie w wiedzę pomocną przy uzyskaniu stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (program studiów obejmuje treści podstawowego i specjalistycznego bloku z neuropsychologii).

Powołanie Studiów oraz ich program uzyskały akceptację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem studiów, pozytywny wynik egzaminu końcowego oraz obrona pracy końcowej z zakresu neuropsychologii klinicznej.
Uzyskanie dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej nie uprawnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa.

Program studiów:

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy neurologii i neurologii klinicznej
 • Podstawy logopedii
 • Teorie funkcjonowania człowieka w ujęciu neuropsychologii klinicznej
 • Psychologiczna i mózgowa organizacja procesów psychicznych
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z patologią OUN
 • Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych
 • Neuropsychologiczna diagnoza dziecka
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna
 • Elementy neuropsychologii sądowej


Miejsce: Instytut Psychologii
Plac Litewski 5
20-080 Lublin
(pok. 67, mgr Sylwia Ćwikła)

Zasady przyjęć:

 • złożenie kompletu dokumentów (podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia),
 • poświadczone informacje o odbytych stażach, szkoleniach z zakresu psychologii i neuropsychologii (odpisy lub kserokopie).
 • w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci studiów psychologicznych!
 • przewidywana liczba miejsc - 30


Opłata za semestr: 1300 zł

Numer konta bankowego: 91103019992407847000127301

Informacji udziela: mgr Sylwia Ćwikła

Adres: Plac Litewski 5, 20-080 Lublin
Instytut Psychologii, (pok. 67)
Telefon: (081) 532-62-38 wew. 164
Faks: (081) 532-05-17
E-mail: aneta.borkowska@autograf.pl
www: http://psychologia.umcs.lublin.pl

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
 • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
  które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test