1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383528

Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 3100.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Adres: Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537 52 21
Fax: 081 537 50 55
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/
Współorganizator: Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji
Adres: ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
Telefon: 081 441 11 77
www: http://www.mcsk.pl/


Kierownik studiów podyplomowych: dr Robert Zajkowski

Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu, w godz. 8.45 – 15.45; łącznie 176 godzin)

Opis studiów: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe.
Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej.
Adresaci studiów: Osoby użytkujące w przedsiębiorstwach i instytucjach systemy klasy ERP, członkowie zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami
aplikacji klasy ERP, pracownicy firm wdrażających takie systemy oraz wszyscy,
którzy planują podjęcie pracy w wyżej wymienionych podmiotach.

Program studiów:
Plan studiów przewiduje realizację wykładów wprowadzających, gdzie omawiane są zagadnienia strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodyka i praktyka prowadzenia projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami.
W ramach programu AX (studia oparte o system Microsoft Dynamics AX) realizowane są trzy specjalizacje:
• Zarządzanie procesami SCM przy pomocy Microsoft Dynamics (SCM/ERP)
• Technologia Microsoft Dynamics, OLAP i BI w zarządzaniu finansami (FIN/ERP)
• Rozbudowa i administracja aplikacjami ERP Microsoft Dynamics (DEV/ERP)
W ramach wybranej specjalizacji prowadzone są warsztaty i laboratoria w trakcie których wykładowcy legitymujący się wieloletnią wiedzą praktyczną prezentują i wspólnie z uczestnikami wykonują przykłady opracowane na podstawie scenariuszy realnie występujących w przedsiębiorstwach i instytucjach. Zajęcia te prowadzone są w kompletnie przygotowanym i sparametryzowanym środowisku aplikacji klasy ERP autorstwa Microsoft Dynamics z indywidualnym dostępem do stanowiska komputerowego.

Praktyki studenckie:
Najlepszym studentom zapewniamy możliwość odbycia praktyk w wiodących firmach wdrażających systemy Microsoft Dynamics.


W ramach studiów podyplomowych istnieje możliwość przygotowania i przystąpienia do
następujących egzaminów certyfikujących*:


• MB6-509 Trade & Logistics for Microsoft Dynamics AX (dla specjalizacji SCM)

• MB6-507 Financial Series for Microsoft Dynamics AX (dla specjalizacji FIN)

• MB6-503 Installation & Configuration for Microsoft Dynamics AX (dla specjalizacji DEV)


*W cenie studiów podyplomowych zapewniamy jedno podejście do egzaminu (do
wykorzystania w ośrodku egzaminacyjnym MCSK).

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie , pl. M. Curie- Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 304, tel. 081 537 52 21, zapisy od lutego 2009 r.
Zasady przyjęć: na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności zgłoszeń.


Opłata za studia:
• 6000,00 zł za dwa semestry
• Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 3100,00 zł


Informacje dodatkowe:
• UMCS, osoba kontaktowa: Anna Gromadzka, e-mail: anna.g@poczta.umcs.lublin.pl tel. 081 537 52 21
• MCSK, osoba kontaktowa: Agata Wlazło, e-mail: Agata.Wlizlo@mcsk.pl, tel. 081 441 11 77.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test