1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383169

Konkurencyjność i innowacje w przedsiębiorstwach

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1750.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS
Adres: Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
Telefon: 081-537-50-55, 081-537-51-82
Fax: 0 81 537-50-55
E-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/

Kierownik studiów podyplomowych: dr Bogusław Gulski

Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele, dwa razy w miesiącu, w godz. 9.00 – 16.00; łącznie 204 godziny),

Opis studiów: studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie. Adresatami studium są osoby zatrudnione w podmiotach gospodarczych, jednostkach administracji oraz samorządowych, zainteresowane podnoszeniem konkurencyjności oraz osoby opracowujące wnioski o pomoc z funduszy unijnych. Wykładowcami są pracownicy UMCS oraz wyspecjalizowanych instytucji. Ukończenie studiów – na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz pozytywnej oceny pracy końcowej, którą stanowi Audit Konkurencyjności ® przeprowadzony przez słuchaczy w wybranym przedsiębiorstwie.

Program studiów: konkurencja w gospodarce; regulacje konkurencji w prawie polskim i unijnym; zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach; konkurencyjność, potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa; instrumenty konkurowania; strategie konkurencji; zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie; marketingowe narzędzia innowacji; instrumenty finansowe w zarządzaniu innowacjami; zarządzanie zmianami w organizacji; problemy w organizacji i ich rozwiązywanie; instytucjonalne formy wspierania innowacji; gra decyzyjna „Firma”.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: od 23 czerwca do skompletowania grupy.
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,  pok. 302 tel. 081 537 50 55, pok. 303 tel. 081 537 51 82, pok. 304 tel. 081 537 52 21.

Zasady przyjęć: na podstawie złożonego kompletu dokumentów, według kolejności zgłoszeń,

Opłata za semestr: 1750 zł

Informacji udziela:
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 302 tel. 081 537 50 55, pok. 303 tel. 081 537 51 82, pok. 304
tel. 081 537 52 21
E-mail: studekon@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://ekonomia.umcs.lublin.pl/

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test