1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380448

Podyplomowe studia w zakresie MEDIACJI SĄDOWEJ I POZASĄDOWEJ

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator:
Wydział Prawa i Administracji
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5


Kierownik Studiów podyplomowych: dr Anna Kalisz

Czas trwania: 2 semestry (160 godzin)

Opis Studiów: http://www.mediacje.edu.pl/

Program studiów:
1. Teoria konfliktu (5 godzin)
2. Alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR) (10 godzin)
3. Komunikacja (15 godzin)
4. Negocjacje (15 godzin)
5. Podstawy systemu prawa polskiego (35 godzin)
6. Mediacje (80 godzin)

Miejsce przyjmowania dokumentów: Wydział Prawa i Administracji UMCS, budynek WPiA, Pl. M. C. Skłodowskiej 5 II piętro pok. 213.

Zasady przyjęć: kolejność zgłoszeń ( analiza złożonych dokumentów)

Opłata za semestr: 1600 zł

Numer konta bankowego: 39103019992404687000128201

Informacji udziela: mgr Marzena Bogusiak
pok. nr 213, II piętro
budynek Wydziału Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel.: 081 537 54 45

Rekrutacja

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test